Domus Odontologica

Adresse: Sognsvannsveien 10.

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering, kollektivtransport og åpningstider

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 5 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er 3 reserverte HC p-plasser ved hovedinngangen.
  • Inngangsparti: Bygningens hovedinngang er tilrettelagt. Den henvender seg mot vest.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Den er plassert ved hovedinngang og har indre mål: 133 x 240 cm.
  • Dører: Det er noen tunge dører inn til fellesfunksjoner og nøkkelkortlåsene er montert 120 cm. over gulv. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 4 tilrettelagt toalett. De er lokalisert i etasje 1., 2. og etasje M.
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i auditorium A1.1001, seminarrom A1.1004 og A1.1006.
  • Hvilerom: Ingen
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 26. okt. 2016 10:17