Kristen Nygaards hus

Adresse: Gaustadalléen 23A.

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering, kollektivtransport og åpningstider

Enhet som holder til i bygningen

Universitets senter for informasjonsteknologi, USIT

Ekspedisjon og 1. linje brukerstøtte holder til i 3. etasje.

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 4 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er 1 reserverte HC P-plass ved hovedinngangen.
  • Inngangsparti: Bygningens hovedinngang er tilrettelagt med motorisert døråpner.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Den er lokalisert i vestibylen. Den har indre mål: 140 x 160 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 4 tilrettelagt toaletter, lokalisert i 1, 2, 3, og 4 etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 31. aug. 2016 20:49