Harald Schjelderups hus

Bygningen huser Psykologisk institutt, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og Avdeling for helsefag, med undervisning og forskning. Rommene består av kontorer, møterom, kantine og lesesaler.

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Parkering, kollektivtransport og åpningstider

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 5 etasjer. Alle arealer er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er 2 reserverte HC p-plasser ved bygningen.
  • Inngangsparti: Bygningen har tilrettelagt hovedinngang.
  • Heis: Det er 1 heis i bygningen. Heisens indre mål er 139 x 170 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde, åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 4 tilrettelagt toaletter, lokalisert i 1U, 1., 2., og 4. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: 2

Enheter som holder til i bygningen

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 26. okt. 2016 10:25