print logo

Domus Academica

Bygningen, også kalt Urbygningen, inneholder lokaler for Det juridiske fakultet og Gamle festsal.


Domus Academica (Foto: UiO)

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 3 etasjer.
  • Parkering: Det er 2 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede ved Domus Media.
  • Inngangsparti: Bygningen har 2 innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagte for rullestolbrukere.
  • Heis: Det er 1 heis sentralt plassert i bygningen. Heisens indre mål er 139 x 160 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og inn til fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 1 HC-toalett lokalisert i kjelleretasje.
  • Undervisningsrom: Det er teleslynge i gamle festsal.

Se også:

Publisert 25. nov. 2010 09:23 - Sist endret 12. jan. 2014 20:47