English version of this page

Parkering ved UiO

Det er berre tillate å parkere på oppmerka plassar med rett parkeringsbevis eller på plassar med betalingsautomat.


Det er få parkeringsplassar på Blindern, i Oslo sentrum og på dei andre stadane UiO held til. UiO anbefaler difor gjestar, studentar og tilsette å reise kollektivt eller sykle til UiO. Du kjem til Blindern med T-bane, trikk og buss.

Kart over parkeringsplassar på Blindern. A=parkering for tilsette med A-oblat. S=parkering for studentar med S-oblat. B= Betalt parkering. EL= Plassar for EL-bil. Det finst nokre reserverte plassar for besøkande samt personer som er tildelt R-oblat. Studentparkeringa (S) har plassar for betaling.

Rett parkeringsbevis

 • For å kunne parkere på UiO, må du ha oblat eller parkeringskort synleg festa i frontruta, eller nytte plassar med betalingsautomatar.
 • Parkeringsløyvet følgjer køyretøyet. Køyretøyet kan berre ha oblat eller løyve for ei gruppe.
 • Dersom du parkerar utan rett parkeringsbevis i tidsrommet 08.00-16.00 frå mandag til fredag, vil du få parkeringsgebyr. Les parkeringsreglementet.
 • Du må skifte ut oblaten kvart andre år. Frist for utskiftning er 15. februar.

Studentar

 • Som registrert student kan du få S-oblat, og har då rett til å parkere på plassane som er skilta med S.
 • Oblat for studentar får du på SiO kundesenter i Kristian Ottosens hus på Blindern. Du må vise gyldig student- og semesterkort.
 • Du må skifte ut oblaten kvart år. Frist for utskiftning er 15. februar.

Gjestar

 • Dersom du skal vitje ei eining eller ein tilsett ved UiO, kan du få B-kort, eit parkeringsbevis med kortvarig gyldigheit. Kortet blir skrive ut av den eininga du er gjest hos. Kvar og kor lenge du er gjest, blir skrive på kortet (maksimalt ei veke). Kortet legg du synleg i frontruta.
 • Bilar med B-kort kan parkere på A- og S-plassane.
 • Det er 26 parkeringsplassar med betalingsautomatar på studentparkeringa ved Frederikke-bygningen (B). Betaling mellom klokka 08.00 og 16.00. Det kostar 12 kroner per time (2015).
 • Parkeringsplassen ved Vikingskipshuset på Bygdøy har også betalingsautomat.

Entreprenørar, handverkarar, servicefirma o.l.

Tilsette

Varelevering

 • Kortvarig stans for av- og påstiging og for å lesse på og av kan gjerast der skiltinga tillét det.

Sykkelparkering

 • Du finn stativ til sykkelparkering ved inngangen til dei fleste bygg.
 • Sykkelparkering er berre tillate i desse stativa.
 • Det er ikkje tillate med inn i bygningane. Les sykkelreglementet.

Bysykkel

Moped- og motorsykkelparkering

Mopeder og motorsykler kan stå utenfor oppmerkede plasser, så lenge de ikke står til hinder for allmenn ferdsel. Det er ikke lov å parkere på grøntarealene.

Handicap-parkering

Parkeringsplassar for funksjonshemma er merka med handikap-symbol og gjeld for funksjonshemma med kommunalt parkeringsløyve.

Ladestasjonar for elbilar

UiO har fleire ladestasjonar for elbilar. Sjå oversikt

Parkering ved sykehusene for IMB og Klinmed

For å søke om tilgang til ansattparkeringen ved sykehusene må ansatte sende inn søknadsskjema (pdf) og fakturaskjema (pdf) . Ved nye søknader skal fakturaskjema kun sendes inn første gang man søker, og det er kun de tre feltene merket med et kryss på siden som skal fylles ut. I søknadsskjemaet trenger ikke ansattnummer, brukernavn og klinikk å fylles ut.

Skjemaene sendes samlet til:

Kundesenter
Bygg 14
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
0407 Oslo

Pris og oppsigelse

 • Rikshospitalet: 425 kroner per måned
 • Ullevål og Radiumhospitalet: 635 kroner per måned

OUS-ansatte trekkes i lønn, mens eksterne mottar faktura i posten. Man blir fakturert fra perioden parkeringsoblatet er utstedt til det blir returnert. Det er derfor viktig å returnere parkeringsoblatet når man ikke lenger har behov for det.

Oppsigelse må leveres innen den 20. i måneden. Du kan få midlertidig oblat ut måneden.

Gratis parkering

På hverdager mellom kl 20.00 og 08.00, samt hele døgnet i helger og på helligdager, kan du parkere gratis på ansattplasser ved alle de tre sykehusene. Du må da ha et eget oblat (grønt) som du får utlevert ved kundesenteret i bygg 14 på Ullevål sykehus. Du kan også sende utfylt søknadsskjema (pdf) (kryss av i feltet for grønt oblat) til kundesenteret på Ullevål sykehus (se adresse over) og få oblatet sendt hjem i posten.

Antall parkeringstillatelser

Man kan ha inntil tre registreringsnummer på ett oblat som du kan bytte mellom biler. Dersom du ønsker ett oblat per bil, må du betale full pris for hvert oblat.

Endring av oblat

Når du har fått nytt registreringsnummer og trenger nytt oblat, fyller du ut søknadsskjemaet og returnerer det gamle oblatet før du får et nytt.

Midlertidig p-bevis

Ved uforutsette hendelser som for eksempel bil på verksted, glemt oblat eller annet, kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon 23 02 70 00, komme til bygg 14A på Ullevål sykehus eller sende en e-post til kundesenter@ous-hf.no så skannes det et midlertidig p-bevis til deg.

Parkering ved Institutt for helse og samfunn

Ansattparkering ved Federik Holsts hus og Stjerneblokka, Lille Ullevål:

 • Parkering med A-oblat langs gjerdet ved Frederik Holsts hus.

Gjesteparkering

Den fjerde plassen nærmest stabburet er reservert gjester med B-oblat. Plassen kan reserveres i resepsjonen i Frederik Holsts hus for timene gjesten skal besøke instituttet. Det deles kun ut et B-oblat om gangen.

EL-parkering

En merket plass ved den bakerste inngangen til Frederik Holsts hus (må ha EL-oblat). Dersom det er flere elbiler med behov for strøm, flyttes ferdigladet elbil til ordinær parkering for A-oblat.

Betalt parkering

Deler av Nedre Ullevåls vei, inkludert området foran Nedre Ullevål 11 kan betales med app. Det er også noen betalte plasser foran hovedinngang Frederik Holsts hus.

Se kartet over parkeringsmuligheter i nærheten av Lille Ullevål.

Forskningsveien, Harald Schjeldrups Hus

Parkering med A-oblat

Ved enden av Forskingsveien 3a inngang 1, Psykologibygget og ved Veilaben i Gaustad Alle

Parkering med S-oblat

Ingen egne parkeringsmuligheter i Forskningsveien men på det store jordet bak Veilaben er det mulig å parkere.

Gjesteparkering mot betaling i Forskningsveien eller ta kontakt med avdelingen for å få gjestekort til å parkere på A-oblat plassene.

Se på kartet over parkeringsmuligheter i nærheten av Forskningsveien, zoom inn for å få fram P-skiltene på kartet

Institutt for oral biologi

Parkering ved Institutt for oral biologi

Universitetets nærmeste parkeringsplass til Institutt for oral biologi er flyttet fra Domus Athletica, til parkeringsgarasjer i Ole-Johan Dahls hus og Domus Medica tilbygg, samt parkeringsplassene på Blindern Campus.

Instituttet har i tilegg én parkeringsplass utenfor Domus Medica, oblat til denne kan hentes i ekspedisjonen ved IOB. Det samme gjelder for besøkskort til bruk på universitetets parkeringsplasser.

Parkering for el-biler

Det finnes to parkeringsplasser med ladestasjon for el-biler, tilknyttet Domus Medica og Domus Odontologica. Plassene skal bare benyttes av skiltede el-biler under lading og er ikke ment som reserverte p-plasser for el-biler. Gyldig parkeringsbevis, det vil si oblat eller parkeringskort, må være godt synlig. Oversikt over alle ladestasjoner for el-biler finnes på de sentrale nettsidene til UiO.

Feilparkering

Det er innført kontrollgebyr på feilparkerte biler, på biler som ikke har gyldig oblat eller som står parkert på feil kategori. Gebyrbeløpet bestemmes av Universitetsdirektøren og innkreves av EuroPark A/S.

Parkering ved Rikshospitalet

Det er gode parkeringsforhold ved sykehuset. På Rikshospitalet finnes eget parkeringshus med betalingsautomater. Pris for parkering: 26,- kr/time og pr. døgn kr 210,- Det finnes også en løsning for ukeskort som kan kjøpes for kr. 720,- i betalingsautomatene plassert i parkeringshuset til Rikshospitalet.

Parkering ved Naturhistorisk museum

UiO har vedtatt at Botanisk hage skal være et bilfritt område for å verne om alle som ferdes til fots i hagen. All kjøring og parkering i hagen er derfor som regel forbudt.

Ansatte, studenter, gjester, entreprenører, håndverkere etc. med gyldig parkeringsbevis finner UiO-parkeringsplasser rett utenfor hagen i Sofienberggata (50 plasser) og Monrads gate (20 plasser). Besøkende uten parkeringsbevis finner en offentlig parkeringsplass mellom Munchmuseet og Botanisk hage med innkjørsel fra Monrads gate. Les mer om adkomst til Naturhistorisk museum.

Parkering ved USIT

Parkeringskart for USIT
Forklaring:
1. USIT (Kristen Nygaards hus)
2. Parkeringshus under IFI (Ole Johan Dahls hus) 
3. Parkering bak Nemko
4. Parkering i Forskningsparkens parkeringshus
5. Parkering i Rikshospitalets parkeringshus

USIT har ingen parkeringsplassar rett utanfor Kristen Nygaards hus. Alle gjesteparkeringsplassane ved dette bygget høyrer til Norsk Regnesentral. Det er like fullt mogleg å parkere i nærleiken.

Parkere med parkeringsløyve

 • Bak Nemko-bygget
 • Parkeringshuset under Ifi (Ole Johan Dahls hus).

Parkering utan parkeringsløyve

 • Om du må parkere ei kortare stund rett ved Kristen Nygaards hus på grunn av tungt verkty, maskiner etc., eller berre for å levere noko, snakk med Ekspedisjonen, så freistar vi å låne ein plass av Norsk Regnesentral.
 • Om du eller gjestene dine ikkje har parkeringsløyve, kan du betale parkering i parkeringshuset til Forskningsparken eller Rikshospitalet.

Tilbakemelding

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endra 14. nov. 2017 13:38