English version of this page

Ladestasjoner for elbiler

Det finnes flere ladestasjoner for elbiler på universitetets områder. Her kan studenter og ansatte lade kostnadsfritt. Ansatte lader på ansattparkering og studenter på studentparkering.

Ladeplasser på Blindern

Ladeplasser på Gaustad og i Sentrum

Slik bruker du plassene

 • Ladestasjonene er låst med nøkkel. Nøkkel til strømkontakten får du ved å henvende deg til Eiendomsavdelingens driftskontor for det driftsområdet som parkeringsplassen tilhører. Du må vise student- eller ansattkort, og kvittere ut nøkkelen.
 • Plassene er skiltet ”Reservert parkering for elbiler under lading”.
 • Plassene skal bare benyttes av skiltede elbiler under lading og er ikke ment som reserverte p-plasser for elbiler. Annen parkering vil bli ilagt ordinært kontrollgebyr.
 • Kjøretøyet må gyldig parkeringsbevis (oblat/parkeringskort) for UiO.
 • Gjester med besøkskort B kan lade på parkeringsplassene merket med A eller S.

Elbillading er et tiltak som skal bidra til et bedre miljø. Vi oppfordrer brukerne til kun å benytte plassene ved behov.

Ladeplasser for gjester

 • Gjester ved UiO kan lade på studentparkeringen i Problemveien.
  • Fire ladeplasser for gjester er tilgjengelige på baksiden av Move Abouts stolper. 
  • Bruk den nederste kontakten.
 • Du må ha besøkskort B for å bruke ladestasjonen. Besøkskort får du ved enheten du skal besøke.
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38