English version of this page

Ladestasjoner for el-biler

Det finnes flere ladestasjoner for el-biler på Universitetets områder. Studenter og ansatte kan bruke disse plassene kostnadsfritt for lading.

Ladeplasser på Blindern

 • Seks plasser finnes på sydsiden av Fysikkbygningen, langs med østfløyen
 • To plasser finnes foran Villa Eika
 • To plasser finnes nede i økonomigården ved Kristian Ottosens hus ("Lavblokka")
 • Fire plasser finnes på parkeringsplassen vest for HF-bygningene
 • To plasser i Blindernveien 11.
 • Fem plasser på studentparkeringen ved Frederikke.

Ladeplasser på Gaustad og i Sentrum

Slik bruker du plassene

 • Ladestasjonene er låst med nøkkel. Nøkkel til strømkontakten får du ved å henvende deg til Eiendomsavdelingens driftskontor for det driftsområdet som parkeringsplassen tilhører. Du må vise student- eller ansattkort, og kvittere ut nøkkelen.
 • Plassene er skiltet ”Reservert parkering for El-biler under lading”.
 • Plassene skal bare benyttes av skiltede el-biler under lading og er ikke ment som reserverte p-plasser for el-biler. Annen parkering vil bli ilagt ordinært kontrollgebyr.
 • Det forutsettes at kjøretøyet har gyldig parkeringsbevis (oblat/parkeringskort) for UiO.

Elbil-lading er et tiltak som skal bidra til et bedre miljø. Tilbudet skal dekke flest mulig el-bil-eiere. Vi oppfordrer brukerne til kun å benytte plassene ved behov.

Ladeplasser for gjester

 • Gjester ved UiO har anledning til å lade el-bil på studentparkeringen på Frederikke.
 • Det er fire ladeplasser tilgjengelig på baksiden av Move Abouts stolper.
 • Kontakten er på framsiden.
 • Det er nedre kontakt som skal benyttes.
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 12. juli 2016 13:11