English version of this page

Ladestasjoner for elbiler

Det finnes flere ladestasjoner for elbiler på universitetets områder. Her kan studenter og ansatte lade kostnadsfritt. Ansatte lader på ansattparkering og studenter på studentparkering.

Ladeplasser på Blindern

 • Seks plasser på sydsiden av Fysikkbygningen, langs østfløyen
 • To plasser foran Villa Eika
 • To plasser i økonomigården ved Kristian Ottosens hus ("Lavblokka")
 • Fire plasser på parkeringsplassen vest for HF-bygningene
 • To plasser i Blindernveien 11
 • Fem plasser for studenter på studentparkeringen ved Frederikke

Ladeplasser på Gaustad og i Sentrum

Slik bruker du plassene

 • Ladestasjonene er låst med nøkkel. Nøkkel til strømkontakten får du ved å henvende deg til Eiendomsavdelingens driftskontor for det driftsområdet som parkeringsplassen tilhører. Du må vise student- eller ansattkort, og kvittere ut nøkkelen.
 • Plassene er skiltet ”Reservert parkering for elbiler under lading”.
 • Plassene skal bare benyttes av skiltede elbiler under lading og er ikke ment som reserverte p-plasser for elbiler. Annen parkering vil bli ilagt ordinært kontrollgebyr.
 • Det forutsettes at kjøretøyet har gyldig parkeringsbevis (oblat/parkeringskort) for UiO.

Elbillading er et tiltak som skal bidra til et bedre miljø. Tilbudet skal dekke flest mulig elbileiere. Vi oppfordrer brukerne til kun å benytte plassene ved behov.

Ladeplasser for gjester

 • Gjester ved UiO har anledning til å lade elbil på studentenes parkering på Frederikke.
 • Der er det fire ladeplasser tilgjengelig på baksiden av Move Abouts stolper.
 • Kontakten er på framsiden.
 • Det er nedre kontakt som skal benyttes.
Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 21. apr. 2017 15:45