English version of this page

Ladestasjonar for elbilar

Det er fleire ladestasjonar for elbilar på universitetet sitt område. Her kan studenter og ansatte lade gratis.

EL-bil

Ansatte lader på ansattparkering og studentar på studentparkering. Nokre plasser treng du nøkkel til ladestasjonen. Ladestasjonene er ikkje for hybridbilar.

Ladeplassar på Blindern

Ladeplasser på Gaustad og i Sentrum

Slik bruker du plassane

  • Nokre ladestasjonar er låst med nøkkel. Nøkkel til straumkontakta får du ved å henvende deg til driftskontoret for driftsområdet som parkeringsplassen tilhøyrer. Du må vise student- eller tilsettkort, og kvittere ut nøkkelen.
  • Plassane er skilta ”Reservert parkering for elbiler under lading”.
  • Plassane skal berre verte nytta av elbilar under lading og er ikkje meint som reserverte p-plassar for elbiler. Anna parkering vil verte bøtelagt med kontrollgebyr.
  • Køyretøy må ha gyldig parkeringsløyve (oblat eller parkeringskort) for UiO.
  • Gjestar med besøkskort B kan lade på parkeringsplassene merka med A eller S.

Lading for elbil er eit tiltak som skal bidra til eit betre miljø. Vi oppfordrar brukarane til berre å nytte plassane ved behov.

Ladeplassar for gjestar

  • Gjestar ved UiO har høve til å lade elbil på studentene si parkering på Frederikke.
  • Der er det fire ladeplassar tilgjengeleg på baksida av Move Abouts stolper.
  • Kontakta er på framsida.
  • Nedre kontakt skal nyttast.
Publisert 10. juli 2017 15:02 - Sist endra 6. feb. 2018 16:21