English version of this page

Uønsket seksuell oppmerksomhet / seksuell trakassering

Ingen på UiO, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

UiO har utarbeidet varslingsrutiner hvor denne typen saker kan meldes. Arbeidsmiljøloven §2-5 (lovdata.no) slår fast varslerens sikring mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Hva er uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering?

Begrepet uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering er et meget vidt begrep. Det kan være en skala av opplevelser med en seksuell undertone; alt fra enkeltstående bemerkninger, trusler og til enden av skalaen der vedkommende føler seg systematisk seksuelt trakassert. Den som opplever sin integritet krenket, bør ta det opp med den som skaper opplevelsen, eller rådspørre andre om hendelsen(e).Hva som oppleves krenkende kan  variere  fra person til person, bl.a. avhengig av kultur og bakgrunn.

Eksempler på oppførsel:

  • uønsket berøring og "plukking"
  • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, utseende, klær eller privatliv
  • visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner
  • fra seksuelle fremstøt, forslag og hentydninger til psykisk og fysisk press om seksuelle tjenester

Ofte kan grovheten i disse handlingene utvikle seg over tid, og gjerne også opptre sammen. I en veileder-student/stipendiat relasjon kan dette f.eks. dreie seg om alt fra en ubehagelig enkeltepisode til systematisk plaging over en lengre periode.

Når situasjonen får preg av systematisk plaging over tid, der den som plager er klar over mottakers negative reaksjoner, snakker vi om seksuell trakassering. Seksuell trakassering er den aller groveste form for plagsom/truende seksuell oppmerksomhet.Trakasseringen kan ha ødeleggende konsekvenser for studie-/arbeidssituasjonen for de studenter/stipendiater/ansatte som utsettes for dette. Av den grunn er det påkrevet at ledelsen på de nivåer det er aktuelt, tar ansvar og griper inn.
 

Publisert 5. juli 2012 11:14 - Sist endret 6. sep. 2017 13:30