English version of this page

Seksuell trakassering

Ingen på UiO, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

UiO har varslingsrutiner og et Si fra-system for studenter og ansatte hvor denne typen saker kan meldes. Arbeidsmiljøloven §2-5 (lovdata.no) slår fast varslerens sikring mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Hva er seksuell trakassering?

Begrepene uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering er et meget vidt begrep. Det kan være en skala av opplevelser med en seksuell undertone; alt fra enkeltstående bemerkninger, trusler og til enden av skalaen der vedkommende føler seg systematisk seksuelt trakassert. Den som opplever sin integritet krenket, bør ta det opp med den som skaper opplevelsen, eller rådspørre andre om hendelsen(e).Hva som oppleves krenkende kan  variere fra person til person, bl.a. avhengig av kultur og bakgrunn.

Eksempler på oppførsel:

  • uønsket berøring og "tafsing"
  • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, utseende, klær eller privatliv
  • visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner
  • fra seksuelle fremstøt, forslag og hentydninger til psykisk og fysisk press om seksuelle tjenester

Ofte kan grovheten i disse handlingene utvikle seg over tid, og gjerne også opptre sammen. I en veileder-student/stipendiat relasjon kan dette f.eks. dreie seg om alt fra en ubehagelig enkeltepisode til systematisk plaging over en lengre periode.

Trakasseringen kan ha ødeleggende konsekvenser for studie-/arbeidssituasjonen for de studenter/stipendiater/ansatte som utsettes for dette. Av den grunn er det påkrevet at ledelsen på de nivåer det er aktuelt, tar ansvar og griper inn.

Har du opplevd dette?

For deg som kan bli kontaktet

Regelverk

Se også

Publisert 5. juli 2012 11:14 - Sist endret 8. juni 2018 12:10