English version of this page

Innovasjon ved UiO

UiO medvirker til innovasjon direkte gjennom kommersialisering av forskningsresultater og gjennom samarbeid med eksisterende virksomheter. Det mest betydelige bidraget til innovasjon skjer imidlertid indirekte gjennom utdanning av kandidater, nyskapende forskning og utveksling av kunnskap med næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) utvikler ny teknologi for å identifisere og behandle informasjon fra den store mengden digitale data ("big data"). Senteret ble opprettet i 2014 og ledes av professor Arild Waaler.

Health Information Systems Programme (HISP) er et globalt nettverk etablert for å styrke helseinformasjonssystemer i utviklingsland. HISP styres og koordineres av Institutt for informatikk. Tre av deltakerne vant UiOs innovasjonspris i 2013.

Inven2 er Norges største aktør innen kommersialisering av forskning og eies av UiO og Oslo universitetssykehus HF.

Oslotech skal bidra til at det kommer mer verdiskaping ut av forskningen. Oslotech tok initiativ til og er hovedsponsor for inkubatoren StartupLab.

UiOs innovasjonsfilm

Se UiOs innovasjonsfilm og få en smakebit på hvordan Universitetet i Oslo har bidratt og kontinuerlig bidrar til nyskapning i samfunnet.

Last ned mediefil

Vi forsker på innovasjon

Vi forsker på innovasjon fra flere innfallsvinkler, blant annet innen felt som:

  • Regional innovasjon
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Sosialt entrepenørskap
  • Immaterialrett
  • Innovasjon innen naturgassproduksjon
  • Rådgivning
  • Medieinnovasjon

Samarbeid med UiO

UiO samarbeider gjerne med næringsliv og andre virksomheter.

Start UiO

er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiOs studenter, og gir veiledning i forbindelse med oppstart av egen bedrift.

Studier innen innovasjon

UiO tilbyr flere studier der du lærer mer om innovasjon.

STUD-ENT

STUD-ENT skal bidra til at flere bedrifter baseres på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler. Hvert prosjekt kan søke om inntil en million kroner.

Oslo studentinnovasjon

Lær mer om innovasjon og entreprenørskap, bli kjent med Oslos innovasjonsmiljøer og ha det gøy!

Kontakt

Seniorrågiver Bergljot Gundersen