STUD-ENT: Informasjonsmøte og veiledning

Studenter og nylig utdannede masterkandidater med en kunnskapsbasert forretningsidé kan søke om inntil 1 million kroner fra Forskningsrådet. Prosjektet må forankres i et fagmiljø på universitetet. Studenter og ansatte fra alle fagmiljøer er hjertelig velkomne for mer informasjon.

Program

Kl. 12:15-13.00

Kl. 13:00-14.00 

  • Våre eksperter gir gratis veiledning til deg som skal søke eller vurderer å søke
  • Veiledere:
    • Alexander Woxen, Startuplab
    • Jens Petter Falck, Senter for entreprenørskap, UiO
    • Nils D. Christophersen, Institutt for informatikk, UiO

Mer informasjon

Utlysningstekst (forskningsradet.no)

UiOs nettside om STUD-ENT

UiOs Facebook-gruppe om STUD-ENT

Publisert 20. feb. 2017 09:59 - Sist endret 22. feb. 2017 13:52