English version of this page

Søknadsprosessen

Hvordan søke?

  • Klikk på Send søknad i stillingsutlysningen. Lenken tar deg til vårt elektroniske rekrutteringssystem EasyCruit fra Lumesse.
  • På startsiden får du en kort veiledning om søknadsprosessen.
  • Vurdér å opprette en jobbsøkerkonto før du går i gang med søknadsprosessen.
    Dette er imidlertid ikke en forutsetning for å søke.

Vitenskapelige stillinger

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert i forhold til sin faglige kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Administrative og tekniske stillinger

Her kan du få et overblikk over prosessen fra du sender inn en søknad til den endelige avgjørelsen.