English version of this page

UiO som arbeidsplass

Universitetet i Oslo har som mål at alle ansatte skal kunne realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. Vår personalpolitikk er derfor utformet i tett dialog med våre medarbeiderne.

Likestillingstiltak ved UiO

UiO arbeider aktivt for å rekruttere kvinner og legge til rette for kvinnelige ansatte.

Internasjonal rekruttering

UiO fokuserer spesielt på å legge til rette for internasjonal rekruttering.