English version of this page

Underavdeling for drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av universitetets bygninger og servicetjenester til studenter og ansatte.

  • daglige bygningsdriftsoppgaver
  • generelle og tekniske vedlikeholdstiltak og mindre ombyggingsprosjekter
  • serviceoppgaver som post-, renholds-, renovasjons-, transport-, park- og trykkeritjenester samt vakthold

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo Stedkode: 325000