English version of this page

Prorektor Ragnhild Hennum

Ragnhild Hennum er konstituert av styret ved UiO som prorektor ved Universitetet i Oslo for perioden 9. mai 2014-2017.

Prorektor Ragnhild Hennum (Foto: UiO)

Foto: Terje Heiestad

Prorektor er rektors stedfortreder med følgende hovedansvarsområder:

  • Leder av utdanningskomiteen
  • Leder koordineringsgruppen for likestilling
  • Leder universitetets priskomité
  • Leder av den tverrfakultære styringsgruppen for lektorprogrammet

Utvalgte styrer:

Ansvarsområder:

Se også:

Publisert 8. aug. 2013 12:55 - Sist endret 17. nov. 2016 13:29