English version of this page

Rektor Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen er Universitetet i Oslos valgte rektor for perioden 2013-2017.

Rektor Ole Petter Ottersen

Foto: Terje Heiestad

Rektor er øverste leder for den faglige virksomheten ved Universitetet i Oslo (UiO), og leder av Universitetsstyret. I tillegg er han institusjonens rettslige representant og talsperson ovenfor allmennheten og offentlige myndigheter.

UiOs fremste representant

Rektor er universitetets fremste representant utad, og arbeider med å ivareta og bygge opp eksterne samarbeid og interesser. Han skal arbeide for samarbeid med næringsliv, offentlig virksomhet og andre utdanningsinstitusjoner tillegg skal rektor også ivareta UiOs interesser ovenfor nasjonale og lokale myndigheter samt faglig nettverksbygging på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Strategisk ansvar

Rektor har ansvaret for det faglige og interne samarbeid opp mot fakultetene og forskningssentrene. I dette ligger både løpende saker og saker av overordnet strategisk karakter. I tillegg har også rektor ansvar for å føre en god, og løpende dialog med studentene.

Rektor skal legge vekt på å utøve sin ledelse i forhold til den faglige virksomheten, blant annet ved å fungere som inspirator, kulturbygger og initiativtaker.

Se også

Publisert 27. mai 2010 10:19 - Sist endret 17. nov. 2016 13:48