English version of this page

Rapporter

Studentombudet rapporterer halvårlig til universitetsstyret. Som uavhengig instans gir våre rapporter universitetet tilbakemeldinger om mulige systemfeil og svakheter i rutiner og systemer. Rapporteringen går ikke på bekostning av taushetsplikten og konfidensialiteten vår.

Studentombudet fremmer årlig anbefalinger overfor UiO. Disse kan være basert på systemfeil eller –svakheter som bli avdekket gjennom vårt arbeid. Hensikten med anbefalingene er å få til en vurdering av endring eller oppklaring fra universitetets styringsorganer. 

Ta kontakt med oss om du som student, studentrepresentant eller ansatt ønsker en lokalt tilpasset presentasjon av våre rapporter og studentombudets virke.  

 

2016

Rapport 1.halvår (pdf)

 

2015

Årsrapport (pdf)

Rapport 1.halvår (pdf)

studentombudets anbefalinger til universitetet i 2015

 

2014

Årsrapport (pdf.)

Rapport 1.halvår (pdf)

Studentombudets anbefalinger til universitetet i 2014

 

2013

Årsrapport (pdf)

Rapport 1.halvår (pdf)

Publisert 12. jan. 2017 13:34 - Sist endret 27. sep. 2017 17:53