Forskningsetisk utvalg ved UiO

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Forskningsetisk utvalg kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved UiO.

Møteplan 2017

Møte Innkalling Offentlige uttalelser
14. desember 2017 Innkalling  
15. november 2017 Innkalling  
16. oktober 2017 Innkalling  
28. september 2017 Innkalling  
7. september 2017 Innkalling  
17. august 2017 Innkalling  
22. juni 2017 Innkalling  
18. mai 2017 Innkalling  
4. mai 2017 Innkalling  
30. mars 2017 Innkalling  
16. mars 2017 Innkalling  
7. mars 2017 Innkalling  
14. februar 2017 Innkalling  

 

Medlemmer

Medlemmer i perioden 1. september 2016 til 31. august 2019:

Anne Inger Helmen Borge (leder) (UiO)
Vara: Roy Gabrielsen (UiO)

Bjørn Ramberg (nestleder) (UiO)
Vara: Tone Kvernbekk (UiO)

Reidun Førde (UiO)
Vara: Jostein Grytten (UiO)

Marit Halvorsen (UiO)
Vara: Ole-Andreas Rognstad (UiO)

Ole Herman Ambur (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Vara: Bjarne O. Braastad (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Kontakt

Utvalgets sekretær er Kristin Flagstad, juridisk seniorrådgiver i Avdeling for fagstøtte.