Forum for forskningsdekaner

Forum for forskningsdekaner er et rådgivende organ for UiO. Formålet med forumet er å bidra til å sikre UiOs forsknings- og innovasjonsvirksomhet. Forumet skal bidra til at ambisjoner for disse områdene utvikles og realiseres. Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling og drøfting mellom UiOs faglige ledelse og fakultetenes faglige ledelse.

Medlemmer

Forum for forskningsdekaner er sammensatt av:

 • En representant fra rektoratet. Representanten er forumets leder.
 • En representant fra hvert fakultet; forskningsdekan eller tilsvarende funksjon

Sekretariatet ivaretas av Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI) i Avdeling for fagstøtte (AF).

Sammensetning p.t.:

 • Leder: Viserektor Åse Gornitzka og viserektor Per Morten Sandset
 • Prodekan for forskning Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Alf Petter Høgberg, Det juridiske fakultet
 • Prodekan for forskning Hilde Irene Nebb, Det medisinske fakultet
 • Prodekan for forskning Ellen Rees, Det humanistiske fakultet
 • Prodekan for forskning Finn-Eirik Johansen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Prodekan for forskning Linda Bergersen, Det odontologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Timothy John Brennen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Prodekan for forskning Helge Ivar Strømsø, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Fung. direktør Morten Egeberg, UiO:Livsvitenskap
 • Konst. direktør Vebjørn Bakken, UiO:Energi
 • Direktør Haldor Byrkjeflot, UiO:Norden
 • Museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum
 • Forskningssjef May Britt Myhr, Naturhistorisk museum
 • Stipendiat Henrik Andersen Sveinsson, UiODoc

Kommende møter

Ingen kommende arrangementer

Publisert 24. jan. 2015 01:04 - Sist endret 10. apr. 2018 09:38