English version of this page

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder)
  • Fakultetenes studiedekaner eller tilsvarende funksjon
  • En representant fra Fagområdet for universitetspedagogikk
  • En representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter

Sekretær: avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte

Møter 2018

Møte Dato Innkalling Referat
1/2018 15. januar Innkalling  
2/2018 27. februar    
3/2018 20. mars    
4/2018 17. april    
5/2018 15. mai    
6/2018 12. juni    
7/2018 28. august    
8/2018 18. september    
9/2018 16. oktober    
10/2018 13. november    
11/2018 18. desember    
Publisert 22. jan. 2015 08:42 - Sist endret 19. jan. 2018 14:56