English version of this page

Val ved UiO

Tilsette og studentar ved UiO vel personar til leiarfunksjonar og representantar til styringsorgan på alle nivå i organisasjonen.

Styreval 2017

22. mai til 1. juni 2017 gjennomføres det val av ordinære styremedlemmer for styreperioden 01.08.2017 til 31.07.2021.

Styreval 2017

Rektorval

Fakultet

  • Dekan og prodekan (følg med på fakultetssider)
  • Fakultetsstyre (følg med på fakultetssider)

Museum

Universitetsbiblioteket

Grunneiningar

  • Instituttleiar og avløysar for instituttleiar (følg med på instituttsider)
  • Instituttstyre (følg med på instituttsider)

Studentval

Sjå informasjon på nettsidene til Studentparlamentet.

Val av verneombod og lokale arbeidsmiljøutval

Sjå informasjon på nettsidene for val av verneombod og arbeidsmiljøutval.

Kor ofte vert det gjennomført val?

Funksjonsperioden til valde personar er som regel fire år, men med ulik syklus, slik at det kvart år vert gjennomført mange val. Enkelte representantgrupper vert valde kvart år.

Dei fleste vala vert gjennomførde i ein kort periode om hausten. Vala vert vanlegvis haldne som elektronisk val.
 

Publisert 8. nov. 2012 12:34 - Sist endra 9. mai 2017 09:57