English version of this page

Parkeringsreglementet ved UiO

Parkering på universitetsområdet er regulert i henhold til standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse, se http://pklagenemnda.no/.

Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser. Det er ikke lov å parkere innenfor bommene på campusområdet. Reglementet gjelder i tidsrommet fra kl. 8-16 mandag til fredag.


Gyldig parkeringsbevis

 • For å kunne parkere på UiO, må du ha gyldig parkeringsbevis i form av oblat, parkeringskort eller billett fra betalingsautomat. Se beskrivelse nedenfor av de ulike typer oblat og parkeringskort.
 • Oblat festes på frontrutens venstre side. Har du besøkskort, plasseres det synlig i frontruten.
 • Parkeringsoblat for ansatte 2016/2017 og studenter 2017 vil være gyldig ut året 2018.
 • Parkeringstillatelsen følger kjøretøyet. Kjøretøyet kan bare ha oblat eller tillatelse for én gruppe.

Skilting av parkeringsplassene

Parkeringsplassene er skiltet med henholdsvis A, S og R, samt handicap-symbol.

 • A-plasser kan benyttes av biler med A-oblat, R-oblat, E-kort og B-kort.
 • S-plasser kan benyttes av biler med S-oblat, R-oblat, E-kort og B-kort.
 • R-plasser kan benyttes av bilder med R-oblat og B-kort.
 • Handicap-plasser er forbeholdt biler med kommunal parkeringstillatelse for funksjonshemmede.

Parkeringsbevis finnes for følgende grupper:

A - ansatte

 • A-oblat gjelder for ansatte ved UiO og SiO og er gyldig i to år. Alle personer som mottar lønn fra UiO regnes som ansatt. Timelærere skal således bruke A-oblat ved parkering på UiO. På denne måten vil alle ansatte bli behandlet likt og ingen grupper oppnå ulike parkeringsvilkår.
 • Emeriti som fortsatt er aktive ved UiO, får parkeringstillatelse som ansatt.
 • Ansatte ved UiO får oblat ved å fylle ut parkeringsskjema på nett.
 • Biler med A-oblat kan parkere på A-plassene.

S - studenter

 • S-oblat gjelder for registrerte studenter og er gyldig for ett år.
 • Oblat for studenter bestilles på SiO kundesenter i Kristian Ottosens hus, Blindern.
 • Biler med S-oblat kan parkere på S-plassene.

R - reserverte

B - besøkende

 • B-kort benyttes for utenforstående som skal besøke en enhet eller en ansatt ved UiO. Besøket skal være av kort tids varighet, eksempelvis 1-2 dager.  Maksimal varighetsperiode kortet kan utstedes for, er 1 uke. Kortene utstedes av besøkende enhet, og varighet og besøkssted angis på kortet.
 • Biler med B-oblat kan parkere på A-, R- og S-plassene.
 • For øvrig henvises korttidsbesøkende til avgiftsbelagte parkeringsplasser.

E - entreprenører, håndverkere, servicefirmaer o.l.

 • Parkeringskort merket med "E" benyttes for entreprenører, håndverkere, servicefirmaer o. l. som skal utføre arbeid på universitetets område.
 • E-kort fås hos områdekontoret i det aktuelle driftsområdet, eller hos Bud- og reprosentralen i underetasjen i Lucy Smiths hus.
 • Varigheten skal ikke være ut over 3 måneder.
 • Biler med E-kort kan parkere på A-, E- og S-plasser.

Handicap

 • Parkeringsplasser for funksjonshemmede er merket med handicap-symbol og gjelder for funksjonshemmede med kommunal parkeringstillatelse.

Varelevering

Kortvarig stans for av- og pålessing og av- og påstigning kan skje der trafikkskiltingen tillater det.

Parkering bak Historisk museum

Parkering på UiOs parkeringsplasser bak Historisk museum er kun for ansatte ved Det juridiske fakultet og Historisk museum. Tillatelse fåes fra driftskontoret i Sentrum.

Det er ikke tillatt å parkere i Universitetshagen.

Feilparkering

Følgende satser gjelder for feilparkering:

 • Feilparkering på gjesteparkeringsplass eller manglende betaling på betalingsplass: 300 kr
 • Manglende, utgått eller feil parkeringsoblat: 600 kr
 • Feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede: 900 kr
 • Parkering utover 48 timer: 1000 kr (inntauing)
 • Parkering til hinder for ferdsel eller utrykningskjøretøyer: 1000 kr (inntauing)

Kontaktinfo ved inntauet bil

Spørsmål om inntauede biler på UiOs parkeringsplasser kan rettes til EuroPark AS, tlf. 815 32 132 (hele døgnet).

Inntauing eller feilparkering på det offentlige veinettet blir tatt hånd om av Trafikketaten, Oslo kommune, tlf. 23 48 21 50 (hele døgnet).

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 19. des. 2017 13:14