print logo
English version of this page

Regelverk for doktorgrad og forskerutdanning

Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo er regulert av Lov om universiteter og høyskoler og en rekke interne forskrifter og retningslinjer, de interne forskriftene har vi samlet her. Merk at du også finner programspesifikke retningslinjer og øvrig informasjon på fakultetenes egne nettsider for forskerutdanning.

Generelle forskrifter, retningslinjer og veiledninger

Kvalitetssystem

Utfyllende regler og andre retningslinjer ved fakultetene

Publisert 13. sep. 2012 11:05 - Sist endret 20. mai. 2014 14:59