print logo
English version of this page

Regelverk for forskerutdanning

Forskerutdanningen og doktorgradene er regulert av Lov om universiteter og høyskoler og andre forskrifter og retningslinjer. Du finner programspesifikk informasjon på fakultetenes egne nettsider for forskerutdanning.

Forskrifter fastsatt av Universitetet i Oslo

Forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Kvalitetssystem

Veiledning, samarbeid og bedømmelse

Informasjon fra fakultetene

Publisert 13. sep. 2012 11:05 - Sist endret 18. mar. 2015 11:56