print logo

Regelverk for doktorgrad og forskerutdanning

Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo er regulert av Lov om universiteter og høyskoler og en rekke interne forskrifter og retningslinjer, de interne forskriftene har vi samlet her. Merk at du også finner programspesifikke retningslinjer og øvrig informasjon på fakultetenes egne nettsider for forskerutdanning.

 

Generelle forskrifter, retningslinjer og veiledninger:

 

Kvalitetssystem

 

Komiteer og utvalg:

 

Utfyllende regler og andre retningslinjer ved fakultetene:

Publisert 13. sep. 2012 11:05 - Sist endret 19. jun. 2013 12:30