Nærmere regler om datoer og frister

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo som, med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven av 1. april 2005), fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 med senere endringer. Nærmere regler om datoer og frister fastsettes av universitetsdirektøren og ble sist oppdatert ved vedtak 2. oktober 2017.

 

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Startdato for semesteret

14. august 2017*

2. januar 2018*

13. august 2018*

Sluttdato for semesteret

22. desember 2017*

15. juni 2018*

21. desember 2018*

Eksamen Examen philosophicum - selvstudiumvarianten

5. desember 2017

8. mai 2018

4. desember 2018

Eksamen Examen philosophicum - seminarvarianten

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

Fastsettes av IFIKK

* Medisin, odontologi, tannpleie, ernæring, farmasi og profesjonsstudiet i psykologi har en annen deling mellom høst- og vårsemesteret.

       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram og årsenheter ved HF, SV, TF, UV, JF, MF og profesjonsstudiet på TF

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

1. juni 2017

1. desember 2017

1. juni 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde

8. juni 2017

8. desember 2017

7. juni 2018

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde

14. juni 2017

2. januar 2018

13. juni 2018

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2018/2019 (nye studenter)

14. august 2017

Ikke aktuelt

13. august 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

17. august 2017

Ikke aktuelt

16. august 2018

       

Programstudenter, undervisningsopptak til bachelorprogram ved MN

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

1. juni 2017

1. desember 2017

1. juni 2018

Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2018/2019 (nye studenter)

14. august 2017

Ikke aktuelt

13. august 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

17. august 2017

11. januar 2018

16. august 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak for nye studenter

17. august 2017

Ikke aktuelt

16. august 2018

       

Programstudenter, undervisningsopptak til 5-årig master i rettsvitenskap ved JF

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde

1. juni 2017

1. desember 2017

1. juni 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde

8. juni 2017

8. desember 2017

7. juni 2018

Start for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

8. august 2017

3. januar 2018

7. august 2018

Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet

15. august 2017

10. januar 2018

15. august 2018

Programstudenter, undervisningsopptak til profesjonsstudiet i psykologi Dato Høst 2017 Dato Vår 2018 Dato Høst 2018
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet Ikke aktuelt 1. desember 2017 1. juni 2018
Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - første runde Ikke aktuelt 8. desember 2017 7. juni 2018
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet - andre runde Ikke aktuelt 2. januar 2018 13. juni 2018
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram 2018/2019 (nye studenter) Ikke aktuelt 2. januar 2018 13.august 2018
Frist for søknad om undervisningsopptak - første runde for nye studenter, andre runde for studenter underveis i studiet Ikke aktuelt 22. januar 2018 16. august 2018

Programstudenter, undervisningsopptak til øvrige masterprogram

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Start i foregående semester for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet

1. juni 2017

1. desember 2017

1. juni 2018

Frist i foregående semester for søknad om undervisningsopptak - første runde

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

Fastsettes av det enkelte fakultet

       

Programstudenter, alle fakulteter

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og kopiavgift

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen for medisinstudiet og fellessemestrene odontologi

Egen søknadsfrist

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen, øvrige studier enn ovenfor

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN (gjelder bare visse studier)

30. juni 2017

31. desember 2017

30. juni 2018

Frist for søknad om deltidsopplegg ved øvrige fakulteter enn ovenfor (gjelder bare visse studier)

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for søknad om utsatt studiestart, medisin-, odontologi-, tannpleie- og ernæringsstudiet

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Innen svarfrist for studieplasstilbud

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start bare i høstsemesteret

1. september 2017

Ikke aktuelt

1. september 2018

Frist for søknad om utsatt studiestart, øvrige studier enn ovenfor med start to ganger pr år

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for søknad om planlagt permisjon for medisin-, odontologi-, tannpleie-, ernærings- og profesjonsstudiet i psykologi

15. mai 2017

1. november 2017

15. mai 2018

Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

30. juni 2017

31. desember 2017

30. juni 2018

Frist for søknad om planlagt permisjon, øvrige studier enn ovenfor

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

       

Enkeltemnestudenter

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Frist for søknad om å være enkeltemnestudent på bakgrunn av realkompetanse

1. august 2017

3. januar 2018

1. august 2018

Frist for søknad om å være enkeltemnestudent på bakgrunn av generell studiekompetanse

1. august 2017

3. januar 2018

1. august 2018

Start for søknad om undervisningsopptak, HF, SV, TF, UV, JF, MF

22. august 2017

12. januar 2018

21. august 2018

Start for søknad om undervisningsopptak, MN

22. august 2017

16. januar 2018

21. august 2018

Frist for registrering/undervisningsmelding/eksamensmelding

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

       

Privatister

Dato Høst 2017

Dato Vår 2018

Dato Høst 2018

Frist for søknad om å være privatist på bakgrunn av realkompetanse

1. august 2017

3. januar 2018

1. august 2018

Frist for søknad om å være privatist på bakgrunn av generell studiekompetanse

1. august 2017

3. januar 2018

1. august 2018

Frist for søknad/melding til privatisteksamen

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for søknad om tilrettelagt eksamen

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for betaling av semesteravgift og SAIH-tierne

1. september 2017

1. februar 2018

1. september 2018

Frist for betaling av eksamensgebyr

15. oktober 2017

15. mars 2018

15. oktober 2018

Frist for søknad om refusjon av privatistgebyr

31. januar 2018

31. au8gust 2018

31. januar 2019

 

Publisert 8. des. 2008 12:57 - Sist endret 3. okt. 2017 12:05