English version of this page

Akademisk dugnad for flyktninger

Hva kan universitetet gjøre?

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunn hun eller han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. Våre fagmiljøer har kunnskap og kompetanse som kan skape økt forståelse for bakgrunnen for krisen, bistå offentlige myndigheter og hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge.

UiO har derfor tatt initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere. Høgskolen i Oslo og Akershus har samarbeidet med oss om dette fra starten av. Stadig flere universiteter og høgskoler har siden kommet til.

Akademisk nettverk for studenter

Vil du hjelpe flyktninger og asylsøkere som ønsker å fortsette sine studier i Oslo-området? Da er dette noe for deg.

Akademisk praksis

Flyktninger med akademisk bakgrunn kan søke om praksisplass ved et relevant fagmiljø gjennom sitt introduksjonsprogram.

«På flukt» – åpne forelesninger

Informasjon for flyktninger og asylsøkere

Mer informasjon for flyktninger med akademisk bakgrunn som vil forsette studier eller opplæring for å gå ut i arbeidslivet.