English version of this page

Akademisk dugnad for flyktninger

Flyktningsituasjonen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunnene hun og han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. Våre fagmiljøer har kunnskap og kompetanse som kan skape økt forståelse for bakgrunnen for krisen, bistå offentlige myndigheter og hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge.

UiO har derfor tatt initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere. Høgskolen i Oslo og Akershus har samarbeidet med oss om dette fra begynnelsen. Stadig flere universiteter og høgskoler har siden kommet til.

Akademisk nettverk for studenter

Vil du hjelpe flyktninger og asylsøkere som ønsker å fortsette sine studier i Oslo-området?Da er dette noe for deg.

Akademisk praksis for flyktninger

Nyankomne flyktninger med akademisk bakgrunn kan søke om å få en praksisplass ved et relevant fagmiljø gjennom introduksjonsprogrammet.

"På flukt" – åpne forelesninger

Gjennom forelesnings- og debattserien «På flukt» går forskere ved Universitet i Oslo bak nyhetsbildet og inviterer til kunnskaps- og dialogmøter om den viktigste samfunnsutfordringen vi står overfor akkurat nå – flyktningsituasjonen.