Kontaktinformasjon, Akademisk Dugnad

Har du spørsmål om studier ved Universitetet i Oslo?

Ta kontakt med Knutepunktet

Er du på jakt etter relevante forskere på universitetet?

Har du andre spørsmål om akademisk dugnad ved Universitetet i Oslo?

Send en e-post til akademisk-dugnad@admin.uio.no

Henvendelser fra pressen og andre medier.