English version of this page

Akademisk nettverk

Meld deg som akademisk guide og bli kjent med flyktninger og asylsøkere som ønsker å studere videre i Norge.

Hvis du er student ved UiO eller HiOA og vil bidra til å bedre flyktningenes hverdag, kan du delta i akademisk nettverk og bli guide.

Å være guide innebærer at du leder en gruppe. Hver gruppe består av 2-4 akademiske guider og 4-8 flyktninger og/eller asylsøkere. Flyktningene og asylsøkerne vil i utgangspunktet ha en lignende fagbakgrunn som du selv har. Det er ønskelig at gruppene møtes annenhver uke for å diskutere erfaringer og lære av hverandre. Møtene vil foregå på ettermiddag og/eller kveldstid på campus (HiOA eller UiO). Det er viktig at du er engasjert, inkluderende, ansvarsfull og komfortabel med å snakke engelsk.

Målet er integrering og læring. Du vil bli kurset i å lede disse gruppene.

Som akademisk guide vil du få:

  • Kurs i hvordan være en god akademisk guide.
  • Delta på sosiale arrangementer.
  • Sertifikat som bekrefter at du har vært guide.
  • Internasjonalt nettverk.
  • En sjanse til å gjøre en forskjell.

Du kan når som helst få veiledning og støtte i din rolle som guide.

Tidspunkt:

Første møte i gruppa vil være i september og du binder deg da for hele høstsemesteret. Det blir ikke møter i eksamenstiden. Det er satt opp et obligatorisk kurs onsdag 31. august kl. 16:00-19:00. Kurset må fullføres før du kan ta del i akademisk guide-ordningen.

Spørsmål kan sendes til international@hioa.no

Påmelding online innen 30.august

Publisert 27. mai 2016 12:14 - Sist endret 29. aug. 2016 14:39