English version of this page

Akademisk Nettverk for flyktninger og asylsøkere

Gjennom Akademisk Nettverk vil studenter og flyktninger/asylsøkere utforske hvordan det er å være student ved Universitetet i Oslo (UiO) eller Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hvem kan være med?

Flyktninger/asylsøkere som har en akademisk bakgrunn, eller som er interessert i å starte ved HiOA eller UiO i fremtiden kan melde seg som deltagere.

Studenter som ønsker å delta kan melde seg som guider og være gruppeledere.

 

Hvordan gjøres dette?

  • Små grupper på 4-8 deltagere vil bli ledet av 2-3 guider.
  • Gruppene møtes minst hver 14. dag i perioden september - desember.
  • Møtene vil bestå av å gå på forelesning og diskutere det i etterkant (om tiden passer gruppen), besøke et relevant fagbibliotek, besøke en studentforening, utveksle erfaringer og lære av hverandre.
  • Gruppemøtene er gratis og deltagere som bor i et mottakssenter kan få tilbakebetalt buss/tog-billett.
  • Både deltagerne og guidene vil få et diplom som bekrefter at de har deltatt i Akademisk Nettverk.
  • Språket i gruppene vil være engelsk.

MERK! Deltagelse i Akademisk Nettverk vil ikke gi deg studierett ved UiO eller HiOA!

 

Påmelding vil åpne i mai/juni.

 

Om du har spørsmål, vennligst kontakt oss på epost: Yonas.abeje@hioa.no

 

Publisert 27. mai 2016 12:14 - Sist endret 16. mai 2017 12:43