English version of this page

Akademisk nettverk

Meld deg som akademisk guide og bli kjent med flyktninger og asylsøkere som ønsker å studere videre i Norge.

Hvis du er student ved UiO eller HiOA og vil bidra til å bedre flyktningenes hverdag, kan du delta i Akademisk Nettverk og bli guide.

Å være Akademisk Guide innebærer at du, sammen med dine med-guider, leder en gruppe flyktninger og/eller asylsøkere. Hver gruppe består av 2-4 akademiske guider og 4-8 flyktninger og/eller asylsøkere. Flyktningene og asylsøkerne vil i utgangspunktet ha samme fagbakgrunn eller faginteresse som deg.

Det er ønskelig at gruppene møtes minst annenhver uke for å diskutere pensum, erfaringer og lære av hverandre. Dere skal gi deltagerne en lett innføring i hvordan det er å være student i UiO/HiOA ved å ta dem med på åpne forelesninger (om tidspunktet passer gruppen) og diskutere den i etterkant, vise dem rundt på fagbiblioteket, ta dem med til en studentforening o.l.

Møtene vil i hovedsak foregå på ettermiddag og/eller kveldstid men dette avtaler dere i samarbeid med gruppa. UiO og HiOA kan organisere møterom på campus om dere ønsker det.

 

Du må være engasjert, inkluderende, ansvarsfull og komfortabel med å snakke engelsk.

Som Akademisk Guide vil du få:

  • Hjelp til å lage et opplegg for gruppen
  • Delta på sosiale arrangementer.
  • Sertifikat som bekrefter at du har vært guide.
  • Internasjonalt nettverk.
  • En sjanse til å gjøre en forskjell.

Du kan når som helst få veiledning og støtte i din rolle som guide.

Tidspunkt:

Første møte i gruppa vil være i februar og du binder deg da for hele vårsemesteret. Det blir ikke møter i eksamenstiden.

Spørsmål kan sendes til international@hioa.no

Påmelding online innen 30.august

Publisert 27. mai 2016 12:14 - Sist endret 8. feb. 2017 10:01