print logo

Laboratorietjenester

UiO har en rekke laboratorier som brukes både til forskning og undervisning, men som også betjener brukere utover egne miljøer. Mange av disse gjelder de medisinske og naturvitenskapelige områdene særlig, og er typisk innen medisin, molekylærbiologi og kjemi, materialer, nanoteknologi og fysikk. Også innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige områder finnes forskningslaboratorier, for eksempel innen språkvitenskap og musikkvitenskap.

For henvendelse ta kontakt ved det enkelte laboratorium. Listen er ikke uttømmende.

Medisinske og naturvitenskapelige fag

Livsvitenskap

IT

Biologi

Nanoteknologi

Fysikk

Matematikk

Fakultetenes forskningsinfrastruktursider

Humanistiske fag

Museene

Fasiliteter UiO har tilgang til:

 

Publisert 30. mai. 2010 22:52 - Sist endret 11. mar. 2014 13:44