Arrangementer

Partnerforum formidler forskningsbasert kunnskap gjennom seks ulike typer arrangementer: Konferanser, Frokostmøter, Aktualitetsseminarer, Nettverksseminarer, Topplederseminarer og Partnerseminarer.

Konferansene og frokostmøtene er åpne også for andre enn partnerne mot en lav deltakeravgift. De øvrige arrangementene er kun åpne for partnerne og spesielt inviterte.

Tidligere arrangementer er sortert via emneord/temaer i oversikten til høyre.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 15. mars 2018 12:30 - 15:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Aktualitetsseminar om innbyggermedvirkning for bedre implementering av politiske beslutninger. Hvordan kan offentlig-, privat - og frivillig sektor samarbeide for bedre løsning av viktige samfunnsoppgaver?

Tid og sted: 10. apr. 2018 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Partnerforum inviterer til strategiseminar i samarbeid med Institutt for statsvitenskap om dagens internasjonale politiske situasjon. Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Det er eit auka behov for å forstå politisk dynamikk og trender som pregar marknad og politikk.