Tidligere arrangementer

Tid og sted: 8. nov. 2017 12:30 - 15:30, Universitetet i Oslo, St.Olavs plass 5, Domus Nova, auditoriet i 7. etg.

Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

Tid og sted: 26. okt. 2017 09:00 - 15:30, Gaustad, Forskningsveien 3a, Universitetet i Oslo

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Tid: 18. okt. 2017

Hvordan bevare motivasjonen til å lede under krevende endringsprosesser?

Tid og sted: 20. sep. 2017 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Populistiske strømningar har prega det politiske livet og val og avgjerder i ei rekke land dei siste åra. Dei har også vore synlege i årets valkamp i forkant av stortingsvalet 11. september. Vi ser nærare på fenomenet populisme og kva slike strømningar i verda har å seie for Norge.

Tid og sted: 7. sep. 2017, Rikshospitalet OUS

Hva vet vi om god og dårlig ledelse?

Tid og sted: 6. sep. 2017 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Tid: 6. juni 2017

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon

Tid og sted: 29. mai 2017 09:00 - 16:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Vårkonferanse - Hvordan skal vi møte fremtiden?

Tid og sted: 22. mai 2017 12:00 - 14:00, Akersgt. 64

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Tid og sted: 4. apr. 2017 08:00 - 10:00, Akersgt. 59

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

Tid og sted: 27. mars 2017 12:30 - 15:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Tid: 22. mars 2017 09:00 - 15:00

Økonomisemiar

Tid: 17. feb. 2017

Omstilling av offentlig sektor - hva, hvordan og hvorfor?

Tid og sted: 8. feb. 2017, Rikshospitalet OUS

Endringsledelse

Tid og sted: 9. jan. 2017 12:00 - 15:30, Akersgt. 64-68, aud. "Hovedbølet"

Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

Tid: 4. jan. 2017

Fra forskning til praksis - dilemmaer i lederrollen

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2016 08:00 - 10:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

Tid: 1. des. 2016

Digitalisering - fra frykt til praksis

Tid og sted: 24. nov. 2016 16:30 - 22:00, Domus Academica, Juridisk Eksamenssal, Karl Johans gate 47, inng.Univ.gata

Topplederseminar om Stortingets kontrollvirksomhet og effekter av kontrollvirksomheten på embetsverket.

Tid og sted: 18. nov. 2016 09:00 - 15:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Tid: 18. nov. 2016

Endringsledelse i Oljedirektoratet

Tid: 10. nov. 2016

Kunnskapsbasert politikk og forvaltning

Tid og sted: 19. okt. 2016 09:30 - 16:00, Gamle Museet i Oslo sentrum

Bruk kunnskapen! Hva som skal til for å lykkes med å omsette kunnskap til forbedring av tjenestene vi leverer til våre brukere?

Stortinget med riksløven
Tid og sted: 13. okt. 2016 12:30 - 15:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

Vingeklipping (illustrasjon)
Tid og sted: 26. sep. 2016 08:30 - 10:30, Akersgaten 64-68, Aud. Hovedbølet

Frukostseminar om varslingsintituttets status i forvaltninga