Tidligere arrangementer

Tid: 6. juni 2017 12:45 - 13:45

Fremtidskompetanser og teknologiske trender

Tid og sted: 29. mai 2017 09:00 - 16:00, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Vårkonferanse - Hvordan skal vi møte fremtiden?

Tid og sted: 22. mai 2017 12:00 - 14:00, Akersgt. 64

Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.

Tid og sted: 4. apr. 2017 08:00 - 10:00, Akersgt. 59

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

Tid og sted: 27. mars 2017 12:30 - 15:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Tid: 22. mars 2017 09:00 - 15:00

Økonomisemiar

Tid: 17. feb. 2017

Omstilling av offentlig sektor - hva, hvordan og hvorfor?

Tid og sted: 8. feb. 2017, Rikshospitalet OUS

Endringsledelse

Tid og sted: 9. jan. 2017 12:00 - 15:30, Akersgt. 64-68, aud. "Hovedbølet"

Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

Tid: 4. jan. 2017

Fra forskning til praksis - dilemmaer i lederrollen

Bernt Hagtvet
Tid og sted: 19. des. 2016 08:00 - 10:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

Tid: 1. des. 2016

Digitalisering - fra frykt til praksis

Tid og sted: 24. nov. 2016 16:30 - 22:00, Domus Academica, Juridisk Eksamenssal, Karl Johans gate 47, inng.Univ.gata

Topplederseminar om Stortingets kontrollvirksomhet og effekter av kontrollvirksomheten på embetsverket.

Tid og sted: 18. nov. 2016 09:00 - 15:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Tid: 18. nov. 2016

Endringsledelse i Oljedirektoratet

Tid: 10. nov. 2016

Kunnskapsbasert politikk og forvaltning

Tid og sted: 19. okt. 2016 09:30 - 16:00, Gamle Museet i Oslo sentrum

Bruk kunnskapen! Hva som skal til for å lykkes med å omsette kunnskap til forbedring av tjenestene vi leverer til våre brukere?

Stortinget med riksløven
Tid og sted: 13. okt. 2016 12:30 - 15:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

Vingeklipping (illustrasjon)
Tid og sted: 26. sep. 2016 08:30 - 10:30, Akersgaten 64-68, Aud. Hovedbølet

Frukostseminar om varslingsintituttets status i forvaltninga

Tid og sted: 13. sep. 2016 13:00 - 16:00, NFR, Lysaker

Seminar om forbedring av arbeidsprosesser for økt effektivitet.

Tid og sted: 23. aug. 2016 12:00 - 15:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Ny nettverksserie. Seminar nr. 1:  Digitalisering internt i virksomheten. Kulturutfordringer på arbeidsplassen.

Tid og sted: 16. juni 2016 09:00 - 11:30, KLD, Kongensgate 20

Internt seminar for KLD om hvordan miljøutfordringer og miljøpolitikk endrer verden

Tid og sted: 7. juni 2016 12:00 - 15:00, Universitetet i Oslo, Blindern, MERK: Sophus Lies Auditorium

Aktualitetsseminar om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved økt innvandring og integrering. Arrangementet streames.

Tid og sted: 3. juni 2016 08:30 - 16:00, Handelshøyskolen BI

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?

Tid og sted: 3. mai 2016 09:00 - 16:00, Handelshøyskolen BI, Oslo, Auditorium C2-005

Workshop om forutsetninger og hindringer for samhandling i straffesakskjeden, med særlig fokus på informasjonsutveksling mellom aktørene.