Nettsider med emneord «Etikk»

Publisert 15. feb. 2017 15:29

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Publisert 9. des. 2016 14:11

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten. 

Publisert 8. mars 2016 15:35

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?  

Publisert 11. feb. 2016 13:28

Trusler og trygghet. Hva har størst innvirkning på trygghetsfølelsen? Hvilke trusler er vi villige til å leve med?

Publisert 1. okt. 2015 13:25

Riksrevisjonen arrangerte lederkonferanse på Lysebu konferansesenter. Partnerforum bidro inn i programmet.

Publisert 12. juni 2015 12:56

HOD arrangerte fagdag for hele departementet. Partnerforum var medarrangør.

Publisert 15. mai 2014 10:50

På Partnerforums andre frukostmøte i 2014 såg vi på korleis forvaltninga kan fange opp og kjempe ned korrupsjon i eigne rekker og i samhandling med andre.

Publisert 22. aug. 2012 12:54

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Publisert 21. juni 2012 14:48

Forholdet mellom politikere og embetsverk – embetsverkets rolle

Publisert 30. mars 2012 12:55

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

Publisert 25. aug. 2011 13:49

Ullevål universitetssykehus hadde tre mindre seminarinnlegg i 2007, samtlige var justerte innledninger fra tidligere fellesseminarer i Partnerforums regi.

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 5. aug. 2011 13:15

Om forholdet mellom økonomi og etikk på miljøområdet 

Publisert 4. aug. 2011 15:49

Halvdagsseminar om forsknings- og vitenskapsetikk

Publisert 29. juni 2011 11:25

Partnerforums høstkonferanse 2010. Dagskonferanse om statens innsats i klimaarbeidet.

Publisert 29. juni 2011 11:25

Seminaret satt fokus på etikk og de nye etiske retningslinjene i forvaltningen for å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål og for å styrke befolkningens tillit til forvaltningen.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Media spiller en nøkkelrolle på politikkens arena. Politikerne blir stadig mer opptatt av å opptre strategisk i forhold til å nå ut i media. Som en del av mediestrategien tar politikerne i regjeringsapparatet sterkere grep om informasjonsvirksomheten i departementene.

Publisert 29. juni 2011 11:24
Publisert 29. juni 2011 11:22

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums første etikknettverksmøte

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums andre etikknettverksmøte tok opp forskning om håndtering av konflikter i kunnskapsorganisasjoner i dagens arbeidsliv.

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums tredje etikknettverksmøte.