Nettsider med emneord «Internasjonalt»

Publisert 15. feb. 2017 15:29

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Publisert 6. apr. 2016 12:36

Økonomiseminar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike internseminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.

Publisert 17. jan. 2014 12:45

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Publisert 20. sep. 2013 13:54

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Publisert 25. okt. 2012 10:50

ARENA Senter for europaforsking ved Universitetet i Oslo og Partnerforum inviterer til fagleg påfyll om EU og utviklinga i Europa. Med fredspristildelinga som bakteppe ser vi på utviklinga i Europa og spør korleis den norske forvaltninga må tilpasse seg EU.

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 25. aug. 2011 13:53

Et giverlandskap i endring - private aktørers rolle i Afrika sør for Sahara. Åpent halvdagsseminar i regi av Norad og Parterforum  

Publisert 25. aug. 2011 13:48

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Publisert 25. aug. 2011 13:32

Det ble arrangert en seminarrekke for Norad i 2005 under temaet "Globalisering og bistandsutfordringer"

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 4. aug. 2011 15:47

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:25
Publisert 29. juni 2011 11:18

Partnerforums vårkonferanse 2005

Publisert 29. juni 2011 11:18

Staten og mediene i risikosamfunnet

Publisert 29. juni 2011 11:18

Politisk og økonomisk forandring påvirker den nordiske modellen. Hvilke er våre styrker og muligheter?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Norges evne til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft vil være et avgjørende konkurranseelement framover. Hvordan tiltrekke seg arbeidskraften - og hvordan beholde den?