2018

Sist endra 16. mai 2018 10:21 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 26. apr. 2018 13:28 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 26. jan. 2018 10:46 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 26. apr. 2018 13:32 av Hedvig Lie Nygaard

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.  

Sist endra 16. mai 2018 10:32 av Hedvig Lie Nygaard

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Sist endra 22. mars 2018 08:44 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 26. jan. 2018 10:59 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 2. feb. 2018 11:42 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 2. feb. 2018 11:48 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 26. jan. 2018 10:51 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 5. feb. 2018 11:41 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 5. apr. 2018 10:35 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 26. apr. 2018 13:29 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 14. mai 2018 17:12 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 14. mai 2018 17:14 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 30. jan. 2018 11:54 av Hedvig Lie Nygaard
Sist endra 30. jan. 2018 11:58 av Hedvig Lie Nygaard