Forskning og politikk - bedre bruk av forskning

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Politiske beslutninger skal bl.a. basere seg på forskning og fagkunnskap. Relasjonen mellom forskere og statsforvaltning er utfordrende å forstå. Hva skal til for å oppnå bedre bruk av forskning?

Partnerne har spilt inn ønsker til programmet. Aktørene må utfordres for å bli mer relevante, vi må snakke mer på tvers.

Program (PDF)

Tidspunkt Program 
08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen ved Ragnhild Hennum, prorektor ved Universitetet i Oslo 
Last ned mediefil
09:20 It takes two to tango! (PDF)
Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Norges forskningsråd
Last ned mediefil
09:50 Hvordan bruke forskning i kunnskapspolitikken?  (PDF)
Petter Skarheim, departementsråd, Kunnskapsdepartementet 
Last ned mediefil
10:15 Kan staten lære av egne feil? (PDF)
Rune Sørensen, professor, Handelshøyskolen BI 
Last ned mediefil
10:45 Pause - enkel bevertning
11:00 Offentlige utredninger - i skjæringsfeltet mellom forskning og politikk (PDF)
Johan Christensen, Universitetet i Leiden 
Last ned mediefil
11:25 Ekspertise i alle kanaler?  Om den mangslungne bruken av ekspertise i offentlig politikk (PDF)
Marte Mangset, postdoktor, Høyskolen i Oslo og Akershus 
Last ned mediefil
11:45 Forskning på og for offentlig sektor – muligheter og vanskeligheter (PDF)
Anne Lise Fimreite, professor, Universitetet i Bergen 
Last ned mediefil
12:10 Lunsj
13:10 Kunnskapsbasert politikk - hva tenker vi på og hvordan gjør vi det? (PDF)
Tom Rådahl, departementsråd, Klima- og miljødepartementet 
Last ned mediefil
13:35 Hva skal til for å oppnå bedre bruk a forskning i NAV?
Sigrun Vågeng, direktør, NAV 
Last ned mediefil
13:55 Møtet mellom forskere og journalister - forskningsstoff i en ny medievirkelighet (PDF)
Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør og daglig leder, Forskning.no 
Last ned mediefil
14:15 Pause - enkel bevertning - kake/frukt
14:30 Forskning på politisk brennbare temaer. Noen refleksjoner (PDF)
Sissel Trygstad, forskningsleder, FAFO 
Last ned mediefil
14:55 Har vi egentlig et problem? Kan og bør det i så fall løses? (PDF)
Oppsummering av dagen og mulige veier videre
Jostein Askim, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo 
Last ned mediefil
15:30 Slutt

Om bidragsyterne

Påmelding

Velg skjema A (for ansatte hos partnerne) eller B (for alle andre): 

Påmelding - partnere

Fri adgang - avgiften er allerede betalt via medlemskapet i Partnerforum 
 

Påmelding - eksterne

Deltakeravgift kr 1500,- (kr 750,- for studenter/honnør)

 

Partnerforumsseminar med beslektede problemstillinger - se f.eks Aktualitetsseminaret våren 2015: Når forskning blir politikk. Om forskernes rolle i politikkutforming.

Emneord: FoU, Kommunikasjon, Forvaltningspolitikk
Publisert 15. juni 2016 10:32 - Sist endret 2. des. 2016 11:24