Høstkonferanse: Reformer som kommer, reformer som går

Reformer som "trender" som avløser hverandre. Hva skal vi mene om reformene i offentlig sektor?

 • Hva må myndighetene være særlig oppmerksom på når reformer skal iverksettes?
 • Hva motiverer reformer? Hva styrer dette? Hvordan lykkes? En historisk gjennomgang
 • Hva er de vanskelige sidene med å implementere en reform helt ut i det ytterste ledd? Dette er særlig aktuelt når reformer skal iverksettes i kommuner og fylkeskommuner, som er egne forvaltningsnivå
 • Partnerne vil gjerne ha eksempler fra hvordan reformer er mottatt ute i sektoren, - nyttig både med gode (reformer som virker) og dårlige eksempler - fra ulike sektorer
  • Usikkerhet i forkant av en reform
  • Reformer og omorganisering
  • Samhandling på tvers, delegering
  • Vi tenker veldig hierarkisk. Hvem har interesse av å evaluere en reform? 

Foreløpig program

08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen ved Universitetet i Oslos ledelse
Del 1  Om reformer
  Reformer som kommer, reformer som går.
Einar Lie, Professor, UiO
  Hva oppnår vi ved reformer?
Rune Sørensen, professor, Handelshøyskolen BI
Del 2  Statlig drevne reformer - reformer i staten
  Feiler virkelig reformer? Perspektiver og erfaringer
Tom Christensen, professor, Universitetet i Oslo 
  Refleksjoner over erfaringer (arbeidstittel)
Trond Fevolden, spesialrådgiver, Kunnskapsdepartementet 
  Spørsmål og innspill fra salen
  Pause
Del 3  Kommunereformen
  Kommunereformen - det politiske spillet 
(navn kommer)
 

Lat dei tusen blomstrar bløme: Dei mange kommunereformer - og den eine, store
Yngve Flo, forskar I, Uni Research Rokkansenteret

  Kommunereformen i praksis - Vestfold i perspektiv
Petter Lodden, fagdirektør, Fylkesmannen i Vestfold
  Spørsmål og innspill fra salen
  12.10 Lunsj
Del 4  Sektorreformer - eksempler fra justis- og UH-sektor
  Om reformer i justissektoren (arb.tittel)
Lise H. Rykkja, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
  Synspunkter fra justissektoren
(navn kommer)
  Synspunkter på reformer i UH-sektoren
(navn kommer)
  Pause
Del 5   Diskusjon om reformer - erfaringer og utfordringer
  Paneldiskusjon med innspill fra salen
I panelet: Rune Sørensen, Trond Fevolden, Yngve Flo, Lise Rykkja, Petter Lodden
Diskusjonsleder: Einar Lie
  Oppsummering av konferansen
(navn kommer)
  15:30 slutt

Program (PDF)

OM FOREDRAGSHOLDERNE

Åse Gornitzka er Prorektor ved UiO og professor ved Institutt for statsvitenskap UiO og tilknyttet Arena – Senter for Europaforskning. Spesialfeltet som forsker og underviser er offentlig politikk og administrasjon på EU- og nasjonalt nivå. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Twente. Hun har jobbet som forsker for Universitetet i Twente, hatt gjesteforskningsopphold ved Michigan State University, Stanford og WZB Berlin.
 


Einar Lie er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Lie er en ledende forsker innen nyere norsk økonomisk historie. Han har skrevet og bidratt i en rekke verk om sentrale institusjoner i norsk samfunnsliv. Han deltar aktivt i den offentlig debatt omkring bedriftshistorie, økonomisk historie og økonomisk politikk.


Rune Sørensen er professor ved Handelshøyskolen BI. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om organisering, styring og effektivitet i offentlig sektor. Han har også deltatt i et stort antall offentlige utvalg og styrer, og han ledet blant annet utredningen om selskapsorganisering av sykehusene i Norge (NOU 1999:15).

 


 

Tom Christensen er dr. philos og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Christensens arbeid har sin teoretiske basis i organisasjonsteori for offentlig virksomhet. Han har over lang tid forsket på organisasjonsutforming i sentralforvaltningen, utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk samt forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv, og har en betydelig internasjonal publisering på disse områdene.


Trond Fevolden er spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet og utdannet statsviter. I perioden 1992 til 2016 var han departementsråd i det som i dag er Kunnskapsdepartementet (tidligere Kirke,- utdannings og forskningsdepartementet). I tillegg til lang ledererfaring fra offentlig forvaltning har Fevolden bred forskningserfaring. Han har publisert en rekke artikler og rapporter om offentlig organisasjonsutvikling og har blant annet arbeidet ved Norsk institutt for by- og regionsforskning.


Yngve Flo er dr. art., historikar og forskar I ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen. Han forskar på politisk-institusjonell historie, med vekt på relasjonar mellom styringsnivå og kommunens stilling og status i styringsverket. Flo har skrive norsk fylkesmannshistorie etter 1814 og historia om Rogaland fylkeskommune etter 1940, og han var medforfattar på Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Sidan nyttår 2016 har Flo leia eit følgeforskingsprosjekt på kommune- og regionreforma.


 

Petter Lodden har studert statsvitenskap og er i dag fagdirektør hos fylkesmannen i Vestfold. I 20 år har han bl.a. hatt ansvaret for embetets kommunerettede samordningsarbeid og dialog med kommunene i Vestfold. Han har tidligere jobbet i Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsarbeidet, der han bl.a. ledet frikommuneforsøket i flere år


Lise Rykkja  er førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen og forsker ved Uni Research Rokkansenteret. Hennes forskning er konsentrert om organisering, reformer og endringer i offentlig forvaltning, styring og politikk. Rykkja leder for tiden et forskningsprosjekt finansiert av Horizon 2020 (TROPICO) og to prosjekter finansiert av NFR (GOVCAP og COCAL) som retter oppmerksomhet mot koordinering og samhandling i offentlig sektor – med fokus blant annet på samfunnssikkerhet og beredskap, politi, innvandring, klima og digitalisering. Rykkja har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt.

OM FOREDRAGENE

Under arbeid. Mer informasjon kommer.

Påmelding

Gratis inngang for ansatte hos partnerne (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Deltakeravgift for alle andre interesserte er kr. 1500,- (studenter/honnør kr. 750,-)

Påmelding for partnerne Fri inngang. Hvem er partner?

Påmelding for alle andre Studenter og eksterne

 

Hvordan finner du fram til konferanselokalet?
 

Adresse: Forskningsveien 3 a Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Auditorium 4, Harald Schjelderups hus.
Det blir skiltet fra Forskningsparken/T-baneholdeplassen.

Vi anbefaler at du reiser kollektivt, feks med T-bane - til stoppestedet "Forskningsparken" (holdeplassen etter Blindern - om du kommer fra Majorstuen).
Aktuelle T-baner: nr 4 til Vestli, nr til 5 Sognsvann, eller nr 5 til Ringen via Storo/Majorstuen.

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 6. juli 2017 17:07 - Sist endret 7. juli 2017 11:31