Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og virksomheter i statlig forvaltning.

Vi er 21 partnere som samarbeider om å lage faglige møteplasser med temaer som er aktuelle for statsforvaltningen.

I fjor bidro over 100 innledere for  3000 deltakere på 25 arrangementer.

Presentasjon av Partnerforum (pdf)  

 

Formålene med samarbeidet er

 • å formidle kunnskap - å bidra til overføring av kunnskap mellom UiO, BI og de statlige partnerne.
 • å utveksle kunnskap - å legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer.
 • å utvikle kunnskap - bidra til kunnskapsoppbygging hos den enkelte partner.

 

For partneren gir medlemskapet

 1. Tilgang til en rekke faglige møteplasser
 2. Kompetanseutvikling av egne ansatte
 3. Partnerskapet innebærer likeverdighet ved:
 • anledning til å sette faglig agenda i forumet
 • anledning til selv å holde innlegg fra egne ansatte
 • formidling av partnerens erfaringer og utfordringer
 • anledning for tilbakemelding, profilering eller spørre om råd
 • erfaringsutveksling med annen statlig forvaltning og UiOs og BIs forskere
Publisert 29. aug. 2011 13:49 - Sist endret 5. okt. 2017 16:51