Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo

Samarbeidsorganet har en rådgivende funksjon overfor Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF.

Samarbeidsorganets mandat

"Synlig, nyskapende og utadvendt samarbeid"

Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har utarbeidet en visjon for samarbeidet innen forskning, innovasjon og utdanning


Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og universitetet skal

  • gjøre at partene fremstår som fremragende innen forskning, innovasjon og utdanning

  • gi fornyelse, nyskapning og økt samarbeid med næringslivet for å møte nye utfordringer innen helsesektoren

  • gi flere ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og økt konkurransekraft innen internasjonale og nasjonale finansieringsarenaer

Møteplan 2017

  • Fredag 3. mars hos Universitetet i Oslo kl. 9 - 12
  • Fredag 16. juni hos Helse Sør - Øst RHF kl. 9 - 12
  • Fredag 22. september hos Universitetet i Oslo kl. 9 - 12
  • Fredag 1. desember hos Helse Sør - Øst RHF kl. 9 - 12

 

Forskningsmidler

Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2004 tildelt et øremerket tilskudd til forskning til alle de regionale helseforetakene.

Adressering av publikasjoner

Retningslinjer for adressering og kreditering av vitenskapelige publikasjoner

Strategisk samordning

Som en oppfølging av forskningsstrategien til HSØ 2008-2011 ble det utarbeidet en plan for strategisk samordning mellom HSØ og UiO.

Medlemmer

Kontakt sekretariatet

Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver
Universitetet i Oslo

Randi Vad, spesialrådgiver forskning
Helse Sør-Øst RHF

Øystein Krüger, forskningssjef
Helse Sør-Øst RHF,