Sammensetning av Samarbeidsorganet 2017

Helse Sør-Øst RHF

 • Cathrine Lofthus, administrerende direktør (leder*)
 • Per Morten Sandset, direktør forskning og innovasjon
 • Elisabeth Arntzen, utdanningssjef
 • Erlend B. Smeland, direktør forskning, utdanning og innovasjon, Oslo universitetssykehus HF
 • Bjørn Erikstein, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF
 • Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF
 • Frode Gallefoss, forskningssjef, Sørlandet sykehus HF

Vararepresentanter:

 • Øystein Krüger, forskningssjef
 • Kjetil Storvik, innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF
 • Lisbeth Sommervoll, adm. dir., Oslo universitetssykehus HF
 • Elisabeth Søyland, Oslo universitetssykehus HF
 • Hilde Lurås, Akershus universitetssykehus HF
 • Waleed Ghanima, forskningssjef, Sykehuset Østfold HF

Universitetet i Oslo

 • Ole Petter Ottersen, rektor (leder*)
 • Knut Fægri, viserektor
 • Frode Vartdal, dekan, Det medisinske fakultet
 • Morten Dæhlen, dekan, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
 • Hilde Nebb, prodekan forskning, Det medisinske fakultet
 • Ivar P. Gladhaug, instiuttleder Instiutt for kliinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • Pål Kraft, instituttleder Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vararepresentanter:

 • Odd S. Gabrielsen, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
 • Hanne Flinstad Harbo, ass. instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
 • Jan G. Bjålie, instituttleder, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet
 • Svein Stølen, prodekan forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Finn-Eirik Johansen, instituttleder, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Norges forskningsråd

 • Jannikke Ludt, avdelingsdirektør (observatør)

Varaobservatør:

 • Ingrid Roxrud, seniorrådgiver

Samarbeidsorganet mellom høgskolene og Helse Sør-Øst

 • Heidi Kapstad, dekan, Høgskolen i Oslo og Vestfold (observatør)

Varaobservatør:

 • Marianne Torp Stensvehagen, instituttleder, institutt for sykepleie og psykisk helse, Høgskolen i Hedmark

Brukerrepresentasjon

 • Øistein M. Winje, leder av det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF (observatør)

Sekretariat

 • Randi Vad, spesialrådgiver forskning, Helse Sør-Øst RHF
 • Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo
 • Bjørn Hol, fakultetsdirektør, Universitetet i Oslo

 

*Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har delt sekretariat og ledelse fra 1. januar 2012.

Publisert 16. des. 2011 12:26 - Sist endret 20. jan. 2017 12:59