Nyeste oppgaver - alle fagområder

I venstremenyen finner du masteroppgaver sortert etter fagområde, skrevet i samarbeid med oppdragsgivere i Vitenskapsbutikken.

Oppgaven er skrevet av Malin Natalie Malone Svinndal, i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Du finner sammendrag i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. Oppgaven er ikke elektronisk tilgjengelig. Kontakt HumSam-biblioteket ved Universitetsbiblioteket for tilgang til trykt eksemplar.

Oppgaven er skrevet av Ida Burheim Jensen og Tone Drivdal Stensheim, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst finner du i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Dario Iulianella i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt.

Du finner oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Camilla Helgerud, i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Jonas Archer, i samarbeid med Grundergarasjen.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO. 

Oppgaven er skrevet av Runar Johannes Syverstad Glørud i samarbeid med Norsk Folkemuseum. Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Kari Strandenæs, i samarbeid med Redd Barna.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Jill Maristad Håvet, i samarbeid med Dyrevernalliansen.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Tommy Borge Arnesen, i samarbeid med NHO Service.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Eirik Andreas Brevik, i samarbeid med Institutt for forsvarsstudier.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Nora Mehsen, i samarbeid med Forsvarets Høgskole.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Magnus Vestby Thorsen, i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Marit Lehne, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Du finner sammendrag av oppgaven i DUO- Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Memoona Riaz, i samarbeid med Hartmark Consulting.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Anna-Marie Augustin, i samarbeid med Vålerenga mot rasisme.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Sibel Thorsen Kocabas, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Una Johanne Engmark, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Gro Kirkeby, i samarbeid med RORG-samarbeidet.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Yasmine Shakari, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Misha Frame Jemsek, i samarbeid med GreeNudge.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Mari Elvsåshagen, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Sofie Martine Asklie, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Du finner sammendrag og oppgaven i fulltekst i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Sandra Persson i samarbeid med Redd Barna. Du finner sammendrag av oppgaven i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Synne Sætrang i samarbeid med Oslo Røde Kors. Du finner sammendrag av oppgaven i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Oppgaven er skrevet av Iselin Hewitt i samarbeid med Plan og bygningsetaten. Du finner sammendrag av oppgaven i DUO - Digitale utgivelser ved UiO.