Prosjekter i Vitenskapsbutikken med emneord «Spesialpedagogikk»

Publisert 21. mars 2017 08:59

Er du interessert i spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet? Bidra til kunnskapsutvikling på Lhbti-feltet, få kontakt med et spennende fagmiljø og motta stipend.

Publisert 31. mars 2016 13:17

Press ønsker å kontakt med masterstudenter som vil skrive oppgave om levekår for barn uten oppholdstillatelse i Norge.

Publisert 18. nov. 2015 10:13

Hvert semester lyser Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ut samarbeidsmuligheter for masterstudenter, som ønsker å skrive oppgave knyttet til deres forskningsområder.

Publisert 21. mars 2013 09:38

Er sjeldenheten en årsak til at personer i denne gruppen opplever å ha vanskelig tilgang på velferdstjenester og økonomiske ytelser?

Publisert 2. jan. 2011 11:49

For å få mer kunnskap om diagnosen, og for bedre å kunne tilrettelegge tiltak i barnehage og skole, ønsker senteret at det gjøres en mer samlet undersøkelse av hvilke type lærevansker de som er rammet av diagnosen har.

Publisert 2. jan. 2011 11:49

Redd Barna ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave om barn og unges seksuelle utprøving på internett.