Prosjekter i Vitenskapsbutikken med emneord «Statsvitenskap»

Publisert 22. aug. 2016 10:24

Forhandlinger om bi- og plurilaterale handelsavtaler føres i større grad bak lukkede dører og i nye fora. På hvilken måte spiller det en rolle for et lands innbyggere?

Publisert 22. aug. 2016 09:58

Handels- og investeringsavtaler legger stadig større føringer for staters handlingsrom. I hvilken grad kan disse avtalene hindre staters utviklingstiltak?

Publisert 1. juli 2016 14:29

Tynge kjøretøy utgjør 2/3 av klimagassutslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Hvordan få til et grønt skifte innen tungtransport?

Publisert 1. juli 2016 14:27

Hvordan kan organisatoriske innovasjoner (nye forretningsmodeller) bidra til en overgang til lavkarbon urban transport/mobilitet? Vi vil finne det ut!

Publisert 14. juni 2016 09:57

Departementet har blant annet ansvaret for utforming og iverksetting av norsk innvandringspolitikk. Aktuelle temaer er spørsmål knyttet til migrasjonsstrømmer og muligheten til styring av disse, innvandringens virkninger på samfunnsutviklingen i Norge, asylmottak og retur av personer uten lovlig opphold, i tillegg til undersøkelser av effekter av ulike tiltak på feltet.

Publisert 6. juni 2016 09:16

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) ønsker å støtte masterstudenter innen humaniora og samfunnsfag som ønsker å analysere og skrive masteroppgaver om pågående endringer i faglitterær formidlingspraksis ved norske universiteter og høyskoler.

Publisert 25. apr. 2016 12:57

GreeNudge ønsker å påvirke folk til å gjøre sunne og bærekraftige valg i hverdagen. De ønsker studenter velkommen til å skrive masteroppgave om temaet.

Publisert 31. mars 2016 13:17

Press ønsker å kontakt med masterstudenter som vil skrive oppgave om levekår for barn uten oppholdstillatelse i Norge.

Publisert 18. nov. 2015 10:13

Hvert semester lyser Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ut samarbeidsmuligheter for masterstudenter, som ønsker å skrive oppgave knyttet til deres forskningsområder.

Publisert 10. sep. 2015 13:11

ARENA Senter for europaforskning ønsker å knytte til seg masterstudenter som skriver oppgave innenfor senterets forskningsfelt.

Publisert 4. sep. 2015 09:31

RORG er interessert i å finne ut hva slags kunnskaper og holdninger ulike deler av befolkningen i Norge har i forhold til Nord/Sør- og utviklingsspørsmål.

Publisert 4. sep. 2015 09:30

Hvordan har utviklingsdiskursen endret seg de siste 50 årene? Hva har sivilsamfunnsorganisasjoner hatt  å si for debatten?

Publisert 28. aug. 2015 14:36

RORG er interessert i å få vite hvilken rolle norske sivilsamfunnsorganisasjoner har spilt i norsk utviklingspolitkk. 

Publisert 26. juni 2015 13:51

Kommunikasjonsforeningen vil gjerne samarbeide med masterstudenter som ønsker å skrive oppgaver som setter faget vårt under lupen.

Publisert 30. apr. 2015 16:15

Utviklingen av interessegrupper, nasjonal politikk og reguleringer relevante for "plusskunder" av strøm.

Publisert 30. apr. 2015 16:05

FNI søker masterstudenter som vil skrive oppgave om spredning av systemer for kvotehandel med klimagasser

Publisert 13. feb. 2015 09:39

Er du interessert i sikkerhets- og forsvarspolitikk? Skriv om et felt som sammenfaller med våre forskningsfelt, få stipend og bli med i et spennende fagmiljø.

Publisert 6. okt. 2014 15:28

Både Stortinget og regjeringen legger vekt på forenkling og effektivisering av offentlig sektor. Derfor ønsker Difi å få belyst effekten ulike organisasjonsmodeller har på offentlig anskaffelser.

Publisert 8. mai 2014 10:19

TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

Publisert 20. feb. 2014 13:30

Norges deltakelse i det internasjonale samarbeidet har stor betydning for utformingen av arbeidslivspolitikken. Hva er Norges rolle i EU, Europarådet og ILO?

Publisert 20. feb. 2014 13:28

Gjennom EØS-avtalen er det norske arbeidslivet integrert i det europeiske samarbeidet. Hvordan blir arbeidslivsspørsmål behandlet i debatten om norsk Europapolitikk?

Publisert 20. feb. 2014 13:27

Hva er erfaringene med IA-avtalen som modell for samarbeid og åpen koordinering?

Publisert 3. sep. 2013 15:25

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

Publisert 3. sep. 2013 15:23

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

Publisert 3. sep. 2013 15:22

Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om.