Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarikteristika

Er du interessert i spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet? Bidra til kunnskapsutvikling på Lhbti-feltet, få kontakt med et spennende fagmiljø og motta stipend.

Foto: Tina Poppe.

Prosjektbeskrivelse

Det er et mål å sørge for et godt forskningsgrunnlag for en kunnskapsbasert politikk på lhbti-feltet. Hvilke levekår og utfordringer har grupper som er lite synlige eller faller mellom alle stoler når det kommer til seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika?

Det er ønskelig med primært en kvalitativ studie om levekår og utfordringer blant en av følgende grupper:

 • Interkjønnpersoner
 • Lhbti-personer med nedsatt funksjonsevne
 • Lhbti-personer i de nasjonale minoritetene
 • Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn
 • Sexarbeidere blant lhbti-personer
 • BDSM/fetisjister blant lhbti-personer

Det er ønskelig at studien utformes i samarbeid med Bufdir.

Studien er knyttet til tiltak 1d om kunnskap og forskning i regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – Trygghet, mangfold, åpenhet – som går over perioden 2017-2020.

Bufdir kan tilby en faglig kontaktperson og være behjelpelig med tilgang til:

 • Relevant litteratur og annet kildemateriale
 • Bufdirs fagmiljø og vårt nettverk
 • Oppfølging og veiledning
 • Deltakelse på aktuelle seminarer, workshops og konferanser

Søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Navn, adresse, telefon og e-postadresse
 • Studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering
 • Søknad (om lag 1 side)
 • Prosjektbeskrivelse (om lag 3 sider)
 • CV
 • Vitnemål/karakterutskrift fra høgskole/universitet
 • Det legges avgjørende vekt på prosjektets faglige kvalitet.

Søknad sendes via Vitenskapsbutikken

Emneord: Europeisk kultur, Gender Studies, Kriminologi, Pedagogikk, Religionshistorie, Rettssosiologi, Spesialpedagogikk
Publisert 21. mars 2017 08:59 - Sist endret 23. aug. 2017 10:31