Norsk institutt for by- og regionsforskning ønsker samarbeid med masterstudenter

Hvert semester lyser Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ut samarbeidsmuligheter for masterstudenter, som ønsker å skrive oppgave knyttet til deres forskningsområder.

Fotoillustrasjon: NIBR

Hva kan NIBR tilby?

NIBR har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt og ønsker å knytte til seg masterstudenter som instituttet jobber med.

NIBRS kompetanseområder er:

NIBR har også omfattende internasjonal forskning i Sør-og Øst-Afrika, Sør-og Sørøst-Asia, Latinamerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa på flere av områdene vi forsker på i Norge: demokrati og styresett, by, helse og velferd, klima og miljø. I tillegg forsker NIBR på næringspolitikk og naturressursforvaltning.

 
Er du interessert i å diskutere faglige muligheter? Ta kontakt med aktuell forsker eller forskningssjef.

Hvordan søker du?

Etter å ha knyttet kontakt med forsker eller forskningssjef sender du en kort søknad til instituttet.
 
Send kortfattet søknad inkludert opplysninger om
  • navn, adresse, telefon og e-post
  • studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering
  • Navn på forsker/forskningssjef du har vært i kontakt med ved NIBR
Du må legge ved søknaden:
  • prosjektbeskrivelse (1-3 sider)
  • karakterutskrift
Det kan bli aktuelt å kalle kandidater inn til et kort intervju. I tillegg til at prosjektet må ligge innenfor NIBRs fagområder, legger vi vekt på faglig kvalitet.
 
Søknaden merkes 'Studentsøknad' og sendes nibr@nibr.no
Send også kopi til vitenskapsbutikken@sv.uio.no, slik at vi holder oversikt over UiOs søkere.

 

Emneord: Medievitenskap, Pedagogikk, Samfunnsgeografi, Sosialantropologi, Special Needs Education, Teknologi innovasjon og kunnskap, Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Gender Studies, Samfunnsøkonomi, Sosiologi, Spesialpedagogikk, Statsvitenskap, Peace and Conflict Studies, Organisasjon ledelse og arbeid, Society Science and Technology in Europe
Publisert 18. nov. 2015 10:13 - Sist endret 18. des. 2017 11:49