Press: Ulovlig norsk?

Press ønsker å kontakt med masterstudenter som vil skrive oppgave om levekår for barn uten oppholdstillatelse i Norge.

Foto: Colourbox

Prosjektbeskrivelse

Det er i dag flere barn med familie som oppholder seg ulovlig i landet. De har enten fått avslag på asylsøknaden eller skal returneres av andre grunner. Likevel oppholder disse familiene seg i Norge i lengre eller kortere tid. Press ønsker å igangsette arbeid med en rapport for å kartlegge såkalte «ulovlige barn» sin livssituasjon.

Press ønsker å undersøke: Hva er barnas utfordringer og bekymringer i en hverdag som «ulovlig norsk?»

Oppgaven ønskes avsluttet juni 2017. Oppgaven skal kartlegge barns levekår og spesielt fokusere på følgende tematikk:

  • Skole, spesielt vgs.

  • Fritidstilbud

  • Opplevelse av å bli hørt i asylprosessen

  • Psykiske utfordringer

Studenten står fritt til å velge teoretisk forankring og metode.

Press kan tenke seg 1-2 studenter som hver for seg, eller i fellesskap, arbeider med aktuelle temaer. Studenten(e) vil få tilbud om kontorplass på Press sitt kontor i Storgata en dag i uken. Noe reising kan være nødvendig – slik reise vil dekkes av Press.

Når oppgaven er ferdig, skal Press lansere en rapport basert på arbeidet som er gjort. Det er ønskelig at studenten(-e) legger frem sine funn på denne lanseringen.

Oppgaven kan være aktuell for studenter som studerer pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap eller liknende fag.

Emneord: Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap, pedagogikk, Spesialpedagogikk
Publisert 31. mars 2016 13:17 - Sist endret 23. aug. 2017 12:25