English version of this page

Sende faktura til UiO

På UiO mottas og behandles fakturaer elektronisk.

Universitetet i Oslo krever elektroniske fakturaer fra sine norske leverandører, de med små volum kan benytte fakturaportal eller gratis portal fra vår samarbeidspartner, se lenger ned på siden.

Postmottak for papirfakturaer er ubemannet og behandlingstiden før papirfakturaer er betalingsklare er lang.

Faktura stiles til UiO og sendes til:

Fakturaadresse for elektronisk faktura

E2B: NO971035854MVA

EHF: 9908:971035854

Faktura på e-post

Sekundært kan norske leverandører sende faktura på e-post.

fakturamottak@admin.uio.no.

Se nederst på siden for krav til faktura på e-post, feil format blir ikke returnert eller behandlet.

Krav til innhold for merking av faktura

  • Bestillingsnummer/ordrenummer eller bestillerkode.
  • Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.

Se implementeringsguiden (pdf) for flere detaljer rundt merking av faktura.

Hva er elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker. Elektronisk faktura importeres og behandles maskinelt i fakturamottakers økonomisystem. PDF-vedlegg eller e-post-vedlegg kan ikke importeres maskinelt, og regnes derfor ikke som elektronisk faktura.

Hvordan starte med å sende e-faktura til UiO?

Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom leverandør og UiO. Leverandøren må ha et system for å kunne sende elektronisk faktura, og være tilknyttet en meldingssentral eller aksesspunkt som fasiliterer utvekslingen av elektronisk faktura. Leverandøren må validere meldingene mot spesifikasjonene.

Gratis portal

Leverandører som sender et begrenset antall fakturaer i året ta i bruk en gratis portal for å sende elektronisk fakturaer.

Registrer deg for å sende e-faktura via vår meldingsformidler

Faktura på e-post

Faktura kan sekundært sendes på e-post til fakturamottak@admin.uio.no

Faktura på e-post blir automatisk overført til tolking og verifisering.

  • Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert. Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
  • Fakturaen må være i et av disse formatene: JPEG, JPG, PDF, PNG, TIFF eller TIF.
  • Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
  • Ugyldig fakturaformat og separate ekstra vedlegg blir ikke behandlet eller returnert.
  • Link til faktura i innehold blir ikke behandlet eller videresendt til tolkeprogrammet.
  • Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.
  • Hvis fakturaer ikke er maskinelt merket med riktig fakturaadresse og bestillerkode/ordrenummer, blir de returnerert til leverandør og ny faktura må utstedes.

Kontaktpunkt for UiOs leverandører

leverandorer@admin.uio.no

Publisert 11. feb. 2015 09:15 - Sist endret 10. jan. 2017 11:15