English version of this page

Sende faktura til UiO

På Universitetet i Oslo mottas og behandles fakturaer og kreditnotaer elektronisk.

På Universitetet i Oslo blir papirfakturaer returnert, både innland/utland(fra 13.3.2017).

Fra 13.6.2018 blir pdf fakturaer fra norske leverandører returnert.

fakturamottak@admin.uio.no nedlegges 13.6.2018 og fra den dato må UiOs norske leverandører kun sende fakturaer og kreditnotaer i format EHF.

Utenlandske leverandører vil få en ny epost adresse for innsending av pdf fakturaer fra 13.6.2018.

Ordre fra bestillingssystemet blir oppdatert med ny tekst om nedleggelsen av pdf mottak og ny epost adresse for utenlandske leverandører, medio april.

Universitetet i Oslo krever elektroniske fakturaer fra sine norske leverandører, de med små volum kan benytte fakturaportal eller gratis portal fra vår samarbeidspartner, se lenger ned på siden.

Papirfakturaer blir ikke behandlet men returnert med post.

Faktura skal stiles til Universitetet i Oslo og sendes til:

Fakturaadresse for elektronisk faktura

E2B: NO971035854MVA

EHF: 9908:971035854

Krav til faktura

 • Faktura må være maskinelt stilet til Universitetet i Oslo.
 • Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.
 • Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura(salgsdokument) vil bli returnert.

 • Formkrav for faktura(salgsdokument) : https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/

 • Fakturaer uten bestillingsnummer E18xxxxxx eller 6-sifret bestillerkode blir forsinket, da sentralt mottak ikke vet hvem som er mottaker på UiO.

Se implementeringsguiden (pdf) for flere detaljer rundt merking av faktura.

Hva er elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker. Elektronisk faktura importeres og behandles maskinelt i fakturamottakers økonomisystem. PDF-vedlegg eller e-post-vedlegg kan ikke importeres maskinelt, og regnes derfor ikke som elektronisk faktura.

Hvordan starte med å sende elektronisk faktura til UiO?

Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom leverandør og UiO. Leverandøren må ha et system eller bruke enkle fakturaportaler for å kunne sende elektronisk faktura.

Oversikt over komplette fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF):

https://www.anskaffelser.no/verktoy/fakturasystemer-som-kan-levere-elektronisk-handelsformat-ehf

Gratis portal

Leverandører som sender et begrenset antall fakturaer i året ta i bruk en gratis portal for å sende elektronisk fakturaer.

Registrer deg for å sende e-faktura via vår meldingsformidler

Miniguide fakturaportal

Faktura på e-post

Sekundært kan norske leverandører midlertidig sende faktura på e-post til de har etablert avtale med aksesspunkt for å kunne levere EHF til UiO, til adressen fakturamottak@admin.uio.no.

Levering av pdf fakturaer til UiO fra norske leverandører opphører 13.6.2018, og adressen fakturamottak@admin.uio.no vil bli nedlagt.

E-post adressen fakturamottak@admin.uio.no er ikke bemannet og leses ikke.

Faktura som vedlegg i e-post til fakturamottak@admin.uio.no blir automatisk videresendt til behandlingskø i vårt tolke og verifisering program.

 • Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert.
 • Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
 • Lenke til faktura i innehold blir ikke behandlet eller videresendt til tolkeprogrammet.
 • Fakturaen må være i et av disse formatene: JPEG, JPG, PDF, PNG, TIFF eller TIF.
 • Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
 • Epost kan inneholde flere faktura filer hvis de er vedlagt som separate filer.
 • Ugyldig fakturaformat og separate ekstra vedlegg blir ikke behandlet eller returnert.
 • Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.

Feilsendte fakturaer

Hvis en e-post faktura sendes fra leverandør direkte til kjøper/enhet er fakturaen feilsendt, og enheten må returnere den til leverandør med beskjed om at faktura kun må sendes direkte til sentralt faktura mottak, fakturamottak@admin.uio.no.

Hvis papirfaktura mottas direkte på enhet er den feilsendt i tillegg til feil format, returner fra enhet til leverandør med vedlegg eller i internkonvolutt til pb.1073, så returnerer vi til leverandør.

 

Vedlegg til retur av papirfakturaer

Kontaktpunkt for UiOs leverandører

leverandorer@admin.uio.no

Publisert 11. feb. 2015 09:15 - Sist endret 12. mars 2018 20:28