Faglig-pedagogisk dag 1. november 2018

Årets store etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. På Faglig-pedagogisk dag møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon. Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen.

Programmet blir publisert i august samtidig som påmeldingen åpner.

Kontakt

Grethe Thrane Johansen
g.t.johansen@admin.uio.no
22854010