Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00 - 15:30-16:15
Popular Music and Dust: Archives, Memory, Heritage, Historiography
Professor Kyle Devine
09:15-10:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 6 (Musikk)
What kinds of popular music should be collected and recollected? What aspects of popular music’s material culture should be preserved and presented? Who makes these decisions, on what grounds, with what means, and to what ends? Devine and Mangaoang will deliver a presentation about a Bachelor and Master course held this autumn on the politics and practices of popular music archives. They will engage with foundational and contemporary archival theory, as well as histories of popular music archiving and their relationship to popular music historiography. They will discuss the challenges of collecting, curating, and interpreting various kinds of popular music artifacts—with special attention to questions of digitization and the difficulties of archiving online cultural forms.
Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950)
Professor Asbjørn Eriksen
12:15-13:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 6 (Musikk)
Mjaskovskij var i sin tid et stort navn: Blant hans russiske samtidige hadde bare Prokofjev og Sjostakovitsj høyere rang som komponister, og i mellomkrigstida framførte berømte dirigenter som Leopold Stokowski og Wilhelm Furtwängler hans symfonier. Han har lenge vært glemt, men etter at lydopptak av alle hans 27(!) symfonier ble kommersielt tilgjengelige for noen år siden, har han fått ny aktualitet. Mjaskovskij levde i en tid med store omveltninger og kriser – den gjærende førrevolusjonære uroen i Russland, 1. verdenskrig, Oktoberrevolusjonen i 1917, 1920-tallet med relativt stor kunstnerisk frihet i Sovjetunionen, og Stalin-perioden med dens grusomheter. Forelesningen vil belyse hvordan disse hendelsene gjenspeiles i hans symfonier, som rommer en uttrykksrikdom og et stilmessig mangfold som nok vil overraske mange.