print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

  • miljorapport-utsnitt Les UiOs siste miljørapport 20. aug. 2014 14:44

    Nå kan du lese den nyeste rapporten om miljøinnsatsen ved UiO.

  • uio20reisevaner.jpg20%28250x181%29%5B1%5D Reiser kollektivt, men ønsker å gå eller sykle mer 26. nov. 2013 09:15

    Hele 70 prosent av studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo oppgir at kollektivtransport er det viktigste transportmiddelet til jobb og studier. Over halvparten svarer at de kunne tenke seg en enda mer miljøvennlig reisemåte, nemlig å gå eller sykle.

  • de-nordiske-landene Nordisk nettverk for en bærekraftig campus 12. sep. 2013 11:58

    Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) har eksistert siden 2012. Grønt UiO var blant dem som tok initiativet til å danne dette nettverket.