print logo

UiO i tal 2013

Studentar (i tal) 26 923
Doktorgradskandidatar (med i eit doktorgradsprogram med avtale) 3018 (for 2013)
Tilsette (årsverk) 6 067
Vitskapeleg tilsette (årsverk) 3 394
Støttestillingar for undervisning, forsking og formidling (årsverk) 1 099
Administrative tilsette og drift (i årsverk) 1 574
Fakultet 8
Museum 3
Bibliotek, tal på bøker (trykte og elektroniske) 2 722 427
Bibliotek, tal på løpande abonnement på tidsskrift (trykte og elektroniske) 32 550
Økonomi 6,8 mrd.
Nobelprisvinnarar 5
Rangeringar, Shanghai nummer 69 i verden

 

Publisert 28. feb. 2012 10:07 - Sist endret 28. nov. 2014 11:37