print logo

UiO i tal 2014

Studentar, bachelor og master (i tal) 23 996
Doktorgradskandidatar (med i eit doktorgradsprogram med avtale) 3018
Tilsette (årsverk) 6 194
Vitskapeleg tilsette (årsverk) 3 426
Støttestillingar for undervisning, forsking og formidling (årsverk) 1 146
Administrative tilsette og drift (i årsverk) 1 622
Fakultet 8
Museum 3
Bibliotek, tal på bøker (trykte og elektroniske) 2 788 982
Bibliotek, tal på løpande abonnement på tidsskrift (trykte og elektroniske) 32 963
Økonomi 7,1 mrd.
Nobelprisvinnarar 5
Rangeringar, Shanghai nummer 69 i verden

 

Publisert 28. feb. 2012 10:07 - Sist endret 17. mar. 2015 08:33