print logo

UiO i tal 2013

Studentar (i tal) 26 923
Doktorgradskandidatar (med i eit doktorgradsprogram med avtale) 3 050 (år 2012)
Tilsette (årsverk) 6 067
Vitskapeleg tilsette (årsverk) 3 394
Støttestillingar for undervisning, forsking og formidling (årsverk) 1 099
Administrative tilsette og drift (i årsverk) 1 574
Fakultet 8
Museum 3
Bibliotek, talet på trykte bind 3,6 mill (år 2012)
Økonomi 6,8 mrd.
Nobelprisvinnarar 5
Rangeringar, Shanghai nummer 69 i verden

 

Publisert 28. feb. 2012 10:07 - Sist endret 8. apr. 2014 14:17