English version of this page

UiO i tal 2016

Registrerte studentar 27 886
Doktorgradskandidatar (med i eit doktorgradsprogram med avtale) 2 954
Tilsette (årsverk)

6 334

Vitskapeleg tilsette (årsverk) 3 529
Støttestillingar for undervisning, forsking og formidling (årsverk) 1 140
Administrative tilsette og drift (årsverk) 1 665
Fakultet 8
Museum 2
Bibliotek, tal på bøker (trykte og elektroniske) 2 788 982
Bibliotek, tal på løpande abonnement på tidsskrift (trykte og elektroniske) 32 963
Økonomi 7,5 mrd.
Nobelprisvinnarar 5
Rangeringar, Shanghai nummer 67 i verden

Om tala

Tala viser resultata for førre året og blir oppdaterte i juni kvart år.

Se òg:

Facts and figures 2016 (English) (pdf)

UiOs årsrapport 2015

UiO på de internasjonale rangeringene

 

Publisert 28. feb. 2012 10:07 - Sist endra 15. aug. 2016 14:03