English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Vi ønsker nominasjoner, frist er 5. mars kl 16, se link i venstre marg.

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.

Prisen er på 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond for 2017

Prisen ble delt ut ved en seremoni i Universitetets Gamle festsal, mandag 13. november 2017.

Utdelingskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en utdelingskomité. Komiteen ledes av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad.

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984.

Kontakt

Sekretariat for prisen

Norsk senter for menneskerettigheter

Christian Boe Astrup
Tlf 22 84 20 52

c.b.astrup@nchr.uio.no


Kontaktpersoner for prisutdelingen

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

Berit Rødsand
Tlf 22 85 82 71

menneskerettighetsprisen
@admin.uio.no