English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.

Prisen er på 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

Nominering av kandidater til UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond for 2017

Prisen søkes tildelt en person eller et miljø som har  brukt forskning eller ervervet kompetanse til å fremme humanistiske verdier. Det er videre et ønske at prisen kan bidra til å skape interesse for menneskerettighetsspørsmål. Det er derfor en fordel om nominerte kandidater har en viss aktualitet.

Priskomiteen for Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond ønsker med dette å invitere til nominasjon av kandidater til prisen for 2017. Nominasjonen skal foretas av ansatte eller studenter ved UiO, eller inviterte enkeltpersoner og samarbeidspartnere.
 
Forslag til navn på kandidat med en kort begrunnelse kan sendes pr e-post  innen mandag 15. mai 2017 kl 16:00 til: c.b.astrup@nchr.uio.no
 
Prisen utdeles ved en seremoni i Universitetets Gamle festsal, mandag 13. november 2017.
 
På vegne av komiteen for Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Utdelingskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en utdelingskomité. Komiteen ledes av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad.

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984.

Kontakt

Sekretariat for prisen

Norsk senter for menneskerettigheter

Christian Boe Astrup
Tlf 22 84 20 52

c.b.astrup@nchr.uio.no


Kontaktpersoner for prisutdelingen

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

Berit Rødsand
Tlf 22 85 82 71

menneskerettighetsprisen
@admin.uio.no